De verkoopprijzen (in euro) van huizen en appartementen in de Trends Vastgoedgids steunen op de statistieken van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. De cijfers geven de markttrends van 2021 weer, zowel op gemeente- als op kantonniveau. De prijsstatistieken van de notarissen omvatten de transacties van herverkoop en nieuwbouw. De gegevens worden elektronisch verzameld op het ogenblik van de ondertekenin...

De verkoopprijzen (in euro) van huizen en appartementen in de Trends Vastgoedgids steunen op de statistieken van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. De cijfers geven de markttrends van 2021 weer, zowel op gemeente- als op kantonniveau. De prijsstatistieken van de notarissen omvatten de transacties van herverkoop en nieuwbouw. De gegevens worden elektronisch verzameld op het ogenblik van de ondertekening van de voorlopige verkoopovereenkomst. De redactie publiceert de beschikbare vastgoedprijzen voor 2011, 2016, 2020 en 2021, en de evolutie ervan over één, vijf en tien jaar. De prijsevoluties en de grafische voorstellingen in deze vastgoedgids zijn gebaseerd op de mediaanprijs. Dat betekent dat de helft van de verkopen gebeurt voor een lager bedrag. In de tabellen vindt u niet langer de prijzen voor bouwgrond terug, omdat de gegevens op gemeenteniveau te ontoereikend bleken. Een algemene evolutie vindt u in de federale analyse per provincie. We werken ook met kantoncijfers, die toch een indicatie geven van de prijzen op plekken waarover op gemeenteniveau geen gegevens beschikbaar zijn, bijvoorbeeld doordat er in een bepaald segment te weinig transacties zijn geweest. Net zoals in de vorige edities vindt u ook in dit nummer pagina's over de nieuwbouwmarkt. Daarvoor komen de gegevens uit de databank van de Crombrugghe & Partners, dat alle beschikbare bronnen (zoals internetplatformen en websites van makelaars en projectontwikkelaars) uitpluist. Extreme prijzen en oppervlaktes zijn uitgezuiverd. De prijzen en de referentieoppervlaktes leunen sterk aan bij die van een standaardappartement met twee slaapkamers. De prijzen onder 'Project in de kijker' hebben we verkregen bij de projectontwikkelaars. Tenzij anders vermeld, zijn ze exclusief btw en kosten. Voor Antwerpen en Brussel vindt u onder de titel 'Stad onder de loep' gedetailleerde prijsgegevens (koop- en huurmarkt) op wijkniveau. Daarvoor baseren we ons op de vastgoedbarometer Immoweb.be, die de evolutie van de vraagprijzen op de secundaire appartementenmarkt (bestaande appartementen, geen nieuwbouw) meet.