WIE

Stany Vaes (40)
...

Stany Vaes (40) Algemeen directeur van Go4Circle, de beroepsfederatie van bedrijven uit de circulaire economie. Na zijn rechtenstudies aan de KUB en de KU Leuven werkte Vaes elf jaar in de advocatuur. Hij was gespecialiseerd in milieurecht en ruimtelijke ordening. De wereld van public affairs en belangenbehartiging doorgrondde hij als adviseur Vlaanderen en head regulatory affairs van de handelsfederatie Comeos, en als communicatie- en lobbyspecialist bij Whyte Corporate Affairs. "We willen een thought leader zijn voor de circulaire economie, en onze impact op het beleid vergroten. Daarom willen we bruggen bouwen naar alle partners en belanghebbenden. Onze federatie vertegenwoordigt een noodzakelijke stap in de circulaire economie. Zonder ons, ophalers en verwerkers van afval, gaat het niet. "Er wordt veel gesproken over meer recycleren, alleen moet dat afval en wat onze leden doen, waarde krijgen. Stroomopwaarts in de keten moeten producenten nadenken over wat met hun product zal gebeuren aan het einde van zijn levensduur. Zwart glas bijvoorbeeld wordt niet herkend door de sorteermachines en belandt daardoor bij puinafval, en niet bij de te recycleren stroom. "Ook regelgevend moeten hinderpalen worden weggewerkt. In Nederland bestaan afvoerbuizen voor 40 tot 50 procent uit gerecycleerd pvc, in België mag dat nog niet. Veel openbare aanbestedingen bevatten tegenwoordig een fairtrade-clausule: zoiets zou ook kunnen voor recyclage. De volgende stap is een stimulerend kader scheppen. Denk daarbij aan een lager btw-tarief voor producten die een bepaald percentage recyclaat bevatten."Tegelijk zal de circulaire economie pas van de grond komen als er een gelijk speelveld is, zowel tussen sociale economie- en privébedrijven als tussen de overheden en intercommunales en onze leden. Nu is er soms concurrentie tussen kringwinkels en textielrecuperanten. Dat is jammer." Petekind, fitness, lezen.