Ik wens namens het management van KU Leuven R&D te reageren op een aantal uitspraken over het clusterbeleid in Trends van 12 juli 2001 (blz. 44).
...

Ik wens namens het management van KU Leuven R&D te reageren op een aantal uitspraken over het clusterbeleid in Trends van 12 juli 2001 (blz. 44). In de vorige legislatuur, meer bepaald door de toenmalige minister-president Luc Van den Brande, werd voor het eerst geëxperimenteerd met verschillende instrumenten om het innovatiepotentieel in Vlaanderen een flinke duw in de rug te geven. Een van die instrumenten was het clusterbeleid. Om het clusterbeleid een gezicht te geven werd het concept van de valleien uitgewerkt. Vandaag zijn we in een volgende, meer mature fase getreden. Zelf onderkennen we een grote mate van continuïteit in het innovatiebeleid dat door de opeenvolgende Vlaamse regeringen wordt gevoerd. Klemtonen worden gelegd, thema's bijgestuurd, maar de basisdynamiek van een gezond innovatiebeleid is aanwezig. In Vlaanderen groeit het beleid gestadig in zijn ervaring met dit soort dynamiek en dus in de verdere ontwikkeling en verfijning van de instrumenten die terzake worden gehanteerd. De valleien waren een nodig preludium voor het huidige beleid. Het artikel en de uitspraken die erin worden gemaakt hadden met deze evolutie rekening kunnen houden.Prof. dr. ir. Koenraad DebackereAlgemeen directeur K.U. Leuven R&DAlgemeen directeur K.U. Leuven R&D