De overname van Compaq door Hewlett-Packard zal in 2003 resultaten beginnen af te werpen, IBM zal zijn omvorming van computerfabrikant tot leverancier van computerdiensten afronden en Sun Microsystems zal eindelijk de mantra die het al jaren afdreunt - the netwerk is the computer - waarmaken met een netwerkbesturingssysteem dat alles aan alles zal koppelen. De grote Japanse elektronicabedrijven zullen een einde maken aan de rationalisering van hun halfgeleiderinfrastructuur en flink weerwerk bieden aan de Koreaanse en Amerikaanse chipfabrikanten. De Taiwanese bedrijven die laptops maken voor de grote merken zullen kunnen profiteren van het feit dat draagbare computers, uitgerust met de nieuwste Wi-Fi-, ...

De overname van Compaq door Hewlett-Packard zal in 2003 resultaten beginnen af te werpen, IBM zal zijn omvorming van computerfabrikant tot leverancier van computerdiensten afronden en Sun Microsystems zal eindelijk de mantra die het al jaren afdreunt - the netwerk is the computer - waarmaken met een netwerkbesturingssysteem dat alles aan alles zal koppelen. De grote Japanse elektronicabedrijven zullen een einde maken aan de rationalisering van hun halfgeleiderinfrastructuur en flink weerwerk bieden aan de Koreaanse en Amerikaanse chipfabrikanten. De Taiwanese bedrijven die laptops maken voor de grote merken zullen kunnen profiteren van het feit dat draagbare computers, uitgerust met de nieuwste Wi-Fi-, Bluetooth- en andere draadloze netwerkinstrumenten, steeds meer de plaats gaan innemen van de meer omvangrijke pc. Intussen zal Dell bij iedereen een graantje komen meepikken naarmate het nadrukkelijker eigen printers en back-officeservers, evenals desktops, laptops en zelfs palmtops gaat aanbieden. De e-commerce van zijn kant, zal redelijke winsten opleveren zodra de sector zich heeft kunnen ontdoen van de laatste dotcom-venters. Gelukkig is er de dvdDe IT-recessie bereikte een dieptepunt in de zomer van 2002. Het herstel in 2003 zal voor een sector die gewoon was geraakt aan tweecijferige groei evenwel bescheiden zijn, ook al omdat er weinig steun te verwachten valt van de telecomsector. Als de verkoopcijfers voor 2002 definitief zullen berekend zijn, zal waarschijnlijk blijken dat de uitgaven voor IT-goederen en -diensten wereldwijd met niet meer dan 4% zijn toegenomen. Aangezien echter een hele reeks nieuwe computers, software en chips voor dvd-spelers en draadloze apparaten op de markt zullen komen in 2003, zal de IT-verkoop in dat jaar naar verwachting met 9% toenemen en voor het eerst het biljoen dollar overschrijden.In Silicon Valley gingen, sinds de IT-bel in de lente van 2000 barstte, 100.000 jobs verloren. In die streek ligt het werkloosheidspeil nu op 7,6%, vergeleken bij een nationaal gemiddelde van 5,7%. Niet veel mensen verwachten zich aan een verbetering van de arbeidsmarkt in 2003. De bedrijven blijven immers de broeksriem aanhalen, ook al begint de verkoop weer op gang te komen. De verkeersdrukte rond de baai van San Francisco, een sleutelmaatstaf voor de bedrijfsactiviteit die de lokale bevolking goed in het oog houdt, daalde in 2002 met 12% en dat was de sterkste terugval sinds Californië dat soort van statistieken begon bij te houden in 1981. Wat zal nu het herstel van de hightechindustrie voeden? Zeker de telecommunicatiesector niet. Die is namelijk sneller gegroeid dan alle andere, heeft ook de diepste val gemaakt en is waarschijnlijk nog niet aan het einde van zijn lijden. In de vier jaar na de deregulering van het Amerikaanse lokale telefoonsysteem in 1996, schiep de sector 330.000 nieuwe jobs, maar sinds de baisse in 2000 werd ingezet, verloren al 500.000 telecomwerknemers in Amerika hun baan (dat is 1 op 8). De sector heeft alles bij elkaar een biljoen dollar aan schulden opgestapeld en zit nu opgezadeld met een enorm capaciteitsoverschot. Volgens sommige schattingen zal er voor 2007 waar ook ter wereld geen enkele behoefte zijn aan bijkomende infrastructuur voor de distributie van gesprekken, gegevens en beelden.Biotech wordt de lievelingWat innovatie betreft, heeft het accent zich verlegd naar malsere weiden zoals genomica, bio-informatica, neurosilicaten en nanotechnologie. De sofware-industrie krijgt nog steeds een groot pak van de risicodragende fondsen toegespeeld, maar dat aandeel is aan het achteruitgaan. Hetzelfde geldt voor de sector van de halfgeleiders. Biotechnologiebedrijven rijven een steeds groter deel van het geld binnen. De ontluikende nanotechnologiebedrijven - de jongste lievelingen van de durfkapitalisten - halen hun achterstand snel in en kregen in 2001 4 miljard dollar toegeschoven. In 2003 zullen ze het dubbele ontvangen. Nicholas Valéry [{ssquf}]De auteur is redacteur van de 'Technology Quarterly' bij The Economist.(2003)Het aantal mobiele telefoons in de wereld - 1,47 miljard - overstijgt voor het eerst het aantal vaste telefoontoestellen.