In Beveren draait de moderne installatie voor de verwerking van buislampen op volle toeren. De gloednieuwe machine kwam er op initiatief van IndAVeR Relight NV, die al installaties bezit voor de recyclage van de overige spaar- en kwikdamplampen en andere kwikdamphoudende afvalstoffen.
...

In Beveren draait de moderne installatie voor de verwerking van buislampen op volle toeren. De gloednieuwe machine kwam er op initiatief van IndAVeR Relight NV, die al installaties bezit voor de recyclage van de overige spaar- en kwikdamplampen en andere kwikdamphoudende afvalstoffen. Aandeelhouders (50/50) zijn Indaver NV, waarin de Vlaamse Milieuholding en dertig industriële bedrijven participeren, en het Nederlandse Afval Verwerking Rijnmond (AVR), met als aandeelhouder de stad Rotterdam. "Er zitten nog grensoverschrijdende projecten in de pijplijn," beweert algemeen directeur Ronny Ansoms (IndAVeR Relight), maar hij wil er nog niet over uitweiden. Duizenden TL-lampen staan in containers gestapeld rond de nieuwe machine. Eén voor één laten werklieden de lampen verdwijnen in de nieuwe recycleringseenheid. "In de installatie is zowat 80 miljoen frank geïnvesteerd," legt Ansoms uit. "Ze kan jaarlijks 15 miljoen lampen - ongeveer de helft van de jaarproductie in de Benelux - verwerken. Van gewone TL-lampen kan 92% worden gerecupereerd. Van de nieuwe recycleerbare lampen van Philips - herkenbaar aan hun groene uiteinde - kan zelfs 98% worden gerecycleerd. Philips-lampen vertegenwoordigen een aanzienlijk marktaandeel in de Benelux." IndAVeR Relight past de nieuwe end-cut/air-push techniek toe, die in samenwerking met Philips is ontwikkeld. De machine herkent verschillende types buislampen, brandt de eindjes af, blaast het fluorescentiepoeder uit de buizen en vangt het selectief op. De gezuiverde glazen buis komt terecht in de vermaaleenheid. "Het glas heeft zo een zeer zuivere fractie," zegt Ansoms. "Het glas gaat terug naar de Philips-fabriek in Roosendaal (Nederland). Het herbruikbare poeder gaat naar Maarheeze (Nederland). Daar haalt men het kwik uit het mengsel en worden de poeders opgewaardeerd. Zowel het glas als het kwik en het poeder worden opnieuw gebruikt voor de productie van TL-lampen. Hiermee is de keten gesloten, zonder kwaliteitsverlies."De recyclageinstallatie voor kwikhoudende afvalstoffen, die Indaver al in 1994 in gebruik nam en die nu is overgekocht door IndAVeR Relight, blijft behouden voor onder meer de spaarlampen die niet in de nieuwe eenheid kunnen worden verwerkt.De joint venture tussen Indaver (omzet bijna 3 miljard frank) en AVR (geonsolideerde omzet van 600 miljoen gulden, 11 miljard frank) toont aan dat grensoverschrijdende samenwerking inzake afvalverwerking mogelijk is. Ansoms: "IndAVeR Relight is er trots op dat dankzij de nieuwe technologie het nog lage inzamelrendement kan worden verhoogd. Initiatieven om dit rendement nog op te krikken, worden ernstig bestudeerd."