In het Super Club-dossier is een verklaring van Jan Maes uit 1993 bekend geraakt : bezwarend voor ex-minister Leo Delcroix én voor Gimv-topman Gerard Van Acker.
...

In het Super Club-dossier is een verklaring van Jan Maes uit 1993 bekend geraakt : bezwarend voor ex-minister Leo Delcroix én voor Gimv-topman Gerard Van Acker.De nieuwe onthullingen over het "aandelendossier Kempense Steenkoolmijnen - Super Club" die eerder deze week in Humo werden gepubliceerd, lijken de stelling te bevestigen dat er onoorbare praktijken zijn gebeurd bij de aankoop door de KS van 900.000 Super Club-aandelen op 28 november '89. KS kocht die aandelen van Super Club-oprichter en voormalig topman Maurits De Prins voor een totaal bedrag van 1,35 miljard frank. Een desastreuze aankoop, zo zou later blijken. Een proces-verbaal van een ondervraging van Jan Maes door het Hoog Comité van Toezicht op 13 oktober 1993, en enkele notitieboekjes van CVP-politicus en gewezen minister Leo Delcroix brengen ook nieuwe gegevens aan in verband met de betrokkenheid van Delcroix in het Super Club-dossier. De verklaring van Jan Maes, ex-bestuurder van Super Club, is gelijklopend met getuigenissen van Charles Cool, eveneens ex-bestuurder, en van de Antwerpse financier Frans Thibaut (van de nv Luc Thibaut & co Financiers), destijds een goede vriend van De Prins. Het pv van 13 oktober '93 is in de eerste plaats bezwarend voor Leo Delcroix. We citeren : "De Prins heeft me Jozef Delcroix en diens broer Leo Delcroix voorgesteld als belangrijke aandeelhouders van Super Club nv, orde van grootte 500 miljoen frank. Er werd geen onderscheid gemaakt tussen beiden en naar ik kon inschatten, vertegenwoordigden beiden de belangen van hun familiepatrimonium." Een ex-kaderlid van Philips-België, nu topman van één van 's werelds grootbanken, bevestigt ons : "In de periode van de onderhandelingen over de vereffening van het Zwitserse Super Club vertelde Jozef Delcroix mij dat naast hemzelf ook zijn broer Leo mede-eigenaar was van de Luxemburgse vennootschap Europe Finance et Participations sa (EFP), die een belangrijk aandeelhouder was in Super Club." Dat Jozef Delcroix een hoofdrol speelde bij EFP tegen die maatschappij loopt een onderzoek van het parket in Hasselt en Luxemburg wordt door wel tien verschillende getuigen bevestigd. De ontkenningen van beide broers Delcroix over hun betrokkenheid bij EFP en Super Club klinken daarom weinig geloofwaardig. Elementen in de notitieboekjes van Delcroix wijzen trouwens ook op zijn nauwe betrokkenheid. De verklaring van Jan Maes is eveneens bezwarend voor Gerard Van Acker, gedelegeerd bestuurder van de Gimv, die steeds ontkende dat hij in verband met de koop door KS in '89 enig contact heeft gehad met De Prins. Jan Maes laat in het pv een ander geluid horen : "Van Acker was bereid om het dossier te ondersteunen bij KS. Super Club heeft aangeklopt bij Van Acker. De Prins heeft met Van Acker gepraat," aldus Maes in het proces-verbaal van 13 oktober '93. Wie vertelt hier de waarheid ? Nog uit hetzelfde pv : "Na het ondertekenen van het KS-contract waren er stortingen op de rekening van de nv Applesoft : op 30/11/'89 een bedrag van 33,4 miljoen frank, op 1/12/'89 een storting van plus minus 35 miljoen frank. Dat geld was afkomstig van het geld dat De Prins had gekregen van KS. Maes lijkt te doen alsof hij niets te maken heeft met Applesoft en zegt dat de gedelegeerd bestuurder ene Potvin is." De firma die hier "Applesoft" wordt genoemd is in feite Applisoft Systems nv dat officieel gerund werd door Paul Potvin, de schoonbroer van Jan Maes. Wat Jan Maes niet vertelt maar op dat punt gaat Thibaut wel dieper in is de reden waarom KS die voor haar zo nadelige deal sloot. Thibaut gewaagt in dat verband van flinke sommen smeergeld. Maes brengt hierover in zijn verklaring geen verduidelijking. Wél zou Maes tijdens de confrontaties met De Prins de verklaringen van Thibaut hierover grotendeels bevestigd hebben.Duister blijft ook waarom de bestuurders van KS in 1990 de notulen van hun vergadering van 26 oktober '89 over die koop moesten "aanpassen" en hoe dat juist gebeurde. Wanneer de toenmalige KS-bestuurders (VLD-parlementslid Valére Vautmans, Gerard Van Acker, Bernard Martens, Roger Dilewijns en Thyl Gheyselinck) hierover een jaar later ondervraagd worden, blijken ze getroffen door collectief geheugenverlies. WVD