Onmogelijk strenge geluidsnormen zijn een politiek instrument als breekijzer tegen de federale regering. Zo definieert een specialist in luchtvaartgeluidsakoestiek de geluidsnormen van de Brusselse gewestregering. "Het blijft altijd een beetje appels met peren vergelijken, maar noch Parijs noch Schiphol heeft geluidsnormen waarbij metingen gebeuren vanop de grond. Niemand gebruikt die", zucht de specialist. "Je kunt uiteraard eisen dat luchtvaartmaatschappijen verouderde en lawaaierige vliegtuigtypes vervangen. Maar bij geluidsmetingen op de grond spelen tal van andere factoren een rol: de temperatuur, de wind, het effect van de weerkaatsing van de door de vliegtuigen gecreëerde geluidsgolven op gebouwen. Een luchtvaartmaatschappij heeft echt geen controle over maximaal toegestane geluiden op de grond."
...