Nu de Rode Duivels in Brazilië zijn, leven velen op het ritme van het voetbal. Dat kan opmerkelijke gevolgen hebben.

Een ongeval op de terugweg van een voetbalwedstrijd tussen collega's. Als het event georganiseerd werd tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst -- tijdens de normale werkuren -- valt de werknemer uiteraard onder het gezag van zijn werkgever. Ook als de werknemer na afloop dronken tegen een boom rijdt, kan dat als een arbeidsongeval worden beschouwd, zelfs als het ongeval te wijten is aan een zware fout of roekeloos gedrag van de werknemer.
...

Een ongeval op de terugweg van een voetbalwedstrijd tussen collega's. Als het event georganiseerd werd tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst -- tijdens de normale werkuren -- valt de werknemer uiteraard onder het gezag van zijn werkgever. Ook als de werknemer na afloop dronken tegen een boom rijdt, kan dat als een arbeidsongeval worden beschouwd, zelfs als het ongeval te wijten is aan een zware fout of roekeloos gedrag van de werknemer. Schade aan derden. De werkgever is ook aansprakelijk voor de schade die een werknemer aan derden berokkent tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. De werkgever is evenwel niet aansprakelijk bij een herhaaldelijk begane lichte fout, bij een zware fout of bij bedrog. Als dronkenschap in het arbeidsreglement wordt bestempeld als een zware fout, is de werkgever ingedekt. Overmatig alcoholgebruik. Wat met de aansprakelijkheid van een werkgever die een feestje organiseert waarop de alcohol rijkelijk vloeit? Als de werkgever zijn werknemer toelaat buitensporig te drinken zonder de minste maatregelen te nemen, kan dat worden beschouwd als een fout en kan de aansprakelijkheid van de werkgever in het geding komen. Kan de werkgever beletten dat zijn werknemers een voetbaltruitje dragen op het werk? De wetgeving maakt enkel gewag van kledijvoorschriften voor hygiëne en veiligheid. Wettelijke en sectorale regels die voorzien in een specifieke dresscode zijn er niet. Maar niets belet een werkgever in zijn arbeidsreglement een dresscode op te nemen, waaraan het voltallige personeel (of een bepaalde categorie van het personeel) zich moet houden. Mag een werknemer een voetbalwedstrijd online volgen tijdens zijn werkuren? De werkgever moet kunnen bewijzen dat zijn werknemers op de hoogte werden gebracht van de regels voor het gebruik van e-mail of internet op het werk en van de mogelijkheid van een controle. Daarom valt het ten stelligste aan te raden daarover een policy op te stellen en die bij het arbeidsreglement te voegen. Kan de werkgever het uurrooster van de onderneming tijdelijk aanpassen? Is de werkgever bang dat zijn werknemers te zwaar zullen doorzakken en daags nadien minder goed zullen presteren? Of willen ze absoluut vroeger naar huis om geen enkele wedstrijd te missen? Via een tijdelijke wijziging van het uurrooster kan de werkgever met zijn werknemers afspreken dat de werkdag later begint of vroeger eindigt zolang het WK loopt. Het volstaat het alternatieve uurrooster bij de arbeidsovereenkomst te voegen. De werknemers moeten er wel uitdrukkelijk mee instemmen. De werknemer hangt het alternatieve uurrooster het beste ergens in de onderneming op, om te vermijden dat de sociale inspectie de aanwezigheid van een werknemer buiten zijn normale arbeidsuren zou interpreteren als overuren. Hebt u een juridische vraag voor onze experts? Stuur een e-mail naar benny.debruyne@trends.be.