Waarom zijn de onderhandelingen met de directie mislukt?
...

Waarom zijn de onderhandelingen met de directie mislukt? JEAN-PIERRE NYNS. "De onderhandelingen zijn in een serene sfeer verlopen. We hebben vijf uur de kans gekregen om onze grieven met de directie te bespreken. Het is een begin, maar een staking blijft noodzakelijk. Er zijn zo veel problemen dat die niet in één dag kunnen worden opgelost. We voelen wel een bepaalde bereidwilligheid, maar we willen concrete maatregelen zien die voelbaar zijn op het terrein. Bovendien willen we het met CEO Koen Van Gerven ook hebben over het toekomstplan voor bpost. We hebben met de staking gewacht tot na de verkiezingen en de allerheiligenvakantie, maar willen van de kalme weken voor de eindejaarspiek gebruikmaken om de onderhandelingen te voeren." En wat loopt er dan volgens u mis? NYNS. "Het personeel is niet meer gelukkig bij bpost. En dat heeft diverse redenen. Er zijn problemen met de gepresteerde overuren, die gedwongen worden uitbetaald en niet als recup kunnen worden opgenomen. Bovendien zullen er ontslagen vallen. De hele schoonmaakploeg moet tegen 2020 verdwijnen. Dat zijn 600 ontslagen boven op de natuurlijke afvloeiing. We zien bovendien dat de loketten van kantoren halve dagen gesloten blijven en dat de kwaliteit van de dienstverlening erop achteruit gaat. Dat levert vooral ontevreden klanten op. "Het wantrouwen tegenover de gekozen koers groeit, ook bij het management. Bpost zit in een situatie dat een oplossing noodzakelijk is. Concrete veranderingen kunnen niet langer op de lange baan worden geschoven." Jarenlang was het sociale klimaat een troef bij bpost. Wat is er gebeurd? NYNS. "De besparingsruimte is opgebruikt. We bewijzen hier als vakbond al jaren dat we gezamenlijk aan een sterk bedrijf willen werken, maar er zijn grenzen. We waarschuwen er al maanden voor en nu zijn de grenzen bereikt. Bpost heeft alleen een toekomst als de klanten tevreden zijn en het personeel gelukkig is. Dat evenwicht is zoek." Kan het zijn dat de shift van brievenpost naar pakjesbedeling op zijn limieten botst? NYNS. "De daling van de briefwisseling was voorspelbaar. De pakjesbedeling doet het beter dan verwacht. Volgens ons is het een slecht idee naar Nederlands model de pakjesbedeling aan schijnzelfstandigen uit te besteden. De sterkte van bpost is net dat de postbode elke dag aan elke brievenbus in alle uithoeken van het land langskomt. Waarom leggen we het accent niet opnieuw op die dagelijkse bezorging. Het is onze belangrijkste troef. Het zou goed zijn dat we het kind niet met het badwater weggooien. Daarom vinden we ook de plannen om de verplichte dagelijkse postbedeling af te schaffen een heel slecht idee. Natuurlijk daalt het aantal brieven, maar je kunt die dagelijkse ronde perfect opvullen met het leveren van pakjes."