Corona gooide in maart roet in het eten, maar de opening van het Gentse universiteitsmuseum GUM is eindelijk een feit. Nee, het GUM is geen clichématig schoolmuseum. De vaste collectie is intelligent gepresenteerd in een parcours waarlangs de bezoeker in het hoofd van wetenschappers kan kruipen. Hij ziet hen wikken en w...

Corona gooide in maart roet in het eten, maar de opening van het Gentse universiteitsmuseum GUM is eindelijk een feit. Nee, het GUM is geen clichématig schoolmuseum. De vaste collectie is intelligent gepresenteerd in een parcours waarlangs de bezoeker in het hoofd van wetenschappers kan kruipen. Hij ziet hen wikken en wegen, proberen en mislukken, zoeken en vinden. Blijkens zijn ondertitel wil het GUM dan ook een "forum voor wetenschap, twijfel en kunst" zijn. De verzameling van de Universiteit Gent telt 400.000 stukken - het is de grootste Vlaamse erfgoedcollectie. In de eerste presentatie van het GUM staan 800 objecten uitgestald. We ontdekken wassen beelden met een huidziekte, wiskundige modellen, een narwalskelet en een opgezet exemplaar van een uitgestorven diersoort, maar evengoed ertsen en etnografische vondsten, meegebracht van illustere expedities, en archiefstukken uit heel uiteenlopende disciplines. Midden in de expozalen staan lage 'sleutelstukkentafels', waarop grote collectiestukken staan, zoals de bekende kurkmaquette van het Romeinse Pantheon. Als voorbereidende research deed curator Marjan Doom interviews met een veertigtal academici over de definitie van wetenschap. Met hun antwoorden ging ze aan de slag voor de zeven thema's die de rode draad door het museum vormen. Wetenschap draait rond onderzoek, twijfel en nuance, en kennis op het snijvlak tussen weten en niet-weten. Op de bovenste verdieping loopt een tijdelijke tentoonstelling over het verband tussen wetenschap, architectuur en het werk van Jan van Eyck.