Het is een oud zeer. Wat de overheid met de ene hand geeft, neemt ze met de andere hand terug. Tegelijkertijd verpakt de regering de hele operatie als een kerstgeschenk. Volksbedrog.
...

Het is een oud zeer. Wat de overheid met de ene hand geeft, neemt ze met de andere hand terug. Tegelijkertijd verpakt de regering de hele operatie als een kerstgeschenk. Volksbedrog. Ondanks de tariefverlagingen blijft de fiscale druk in ons land stijgen: van 45,7 % naar 46 % van het bruto binnenlands product in één jaar tijd. Dat is het gevolg van een hele resem beslissingen om het begrotingstekort in evenwicht te brengen (zie blz. 66). Officieel verkoopt de regering haar beleid als een rechtvaardige aanpassing van het huidige stelsel: de zogenaamde reparatiewetgeving in de strijd tegen misbruik of voor een beter milieu. Eigenlijk komen de maatregelen neer op een regelrechte verhoging van de belastingen. Zo draait paars de publieke opinie een rad voor de ogen. Nochtans hoeft die hele schijnvertoning niet. Elke billijke burger en ondernemer is bereid zijn steentje bij te dragen voor de gemeenschap. Maar dan moet de overheid wel dringend gaan sleutelen aan de fundamenten van de fiscus. Vandaag is het stelsel zo complex, dat zelfs de 28.000 ambtenaren op het ministerie van Financiën de bomen door het bos niet meer zien. Transparantie en een eerlijke verdeling van de lasten zijn de nieuwe paradigma's van de 21ste eeuw. Door elke sector of belangengroep in de samenleving een voordeel (lees: vrijstelling of subsidie) te gunnen, maakt de overheid van ons belastingsysteem een ondoorzichtig kluwen. De tijd is rijp voor een grondige hervorming. Enerzijds voelen we de hete adem van de nieuwe lidstaten in onze nek. Anderzijds is iedereen het erover eens dat de fiscale druk op arbeid in ons land veel te hoog is. Geïnspireerd op een oud idee van Fons Ver- plaetse, voormalig gouverneur van de Nationale Bank, stelt professor Jef Vuchelen ( VUB) een fiscaal contract tussen overheid en de burger voor. Stop de opbrengsten van een aantal belastingmaatregelen - zoals de eenmalige bevrijdende aangifte, de strijd tegen de fiscale fraude en de roerende voorheffing op het spaarboekje - in een Fiscusfonds en financier daar de verdere daling van de sociale lasten mee. Al meer dan een decennium pleit dit blad voor een grondige Tax Reform Act à la RonaldReagan: schaf zo veel mogelijk vrijstellingen af in ruil voor een forse tariefverlaging in de personen- en vennootschapsbelasting. In de praktijk levert een eenvoudig stelsel met brede grondslag en lage aanslagvoeten de beste resultaten op. Dan kan je de fiscale fraude ook makkelijker én harder aanpakken. Bovendien kadert deze maatregel in de Europese spaarrichtlijn en de internationale verschuiving van de fiscaliteit: van direct naar indirect en van arbeid naar kapitaal. Want antiwitwaswetten en de uitwisseling van fiscale gegevens in de strijd tegen het terrorisme beperken de vluchtroutes van het vermogen. Als de regering haar geloofwaardigheid wil terugwinnen, geeft ze een raad van wijzen de opdracht een grondige hervorming van het belastingsysteem met de oprichting van een Fiscusfonds voor te bereiden. Zo wint iedereen op termijn: de schatkist, de particuliere belegger én de ondernemer.