Je bent jong én gediplomeerd ? Dan raak je in West-Vlaanderen het snelst aan een job. Op voorwaarde dat je geen universitair diploma hebt.
...

Je bent jong én gediplomeerd ? Dan raak je in West-Vlaanderen het snelst aan een job. Op voorwaarde dat je geen universitair diploma hebt. Mannelijke schoolverlaters uit West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant hebben het minder moeilijk om een job te vinden dan hun kompanen uit de andere Vlaamse provincies. Vrouwelijke afgestudeerden uit Oost-Vlaanderen komen ook makkelijk aan de slag ; hun mannelijke collega's hebben het dan weer moeilijker dan in andere provincies om aan een eerste job te geraken. Limburgse vrouwen hebben de grootste kans om werkzoekend te blijven. Antwerpse schoolverlaters, zowel mannen als vrouwen, hebben het dan weer verdraaid moeilijk om aan een, zelfs tijdelijk, arbeidscontract geraken.Tot deze conclusies kwam de VDAB ( Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding), die een onderzoek verrichtte naar de snelheid waarmee schoolverlaters een job vinden. De arbeidsbemiddelaar volgt de pas afgestudeerden op volgens geslacht, studieniveau en studierichting. Tussen mei en oktober 1994 schreven zich bij de VDAB 50.637 schoolverlaters in ; in juni 1995 waren er daarvan 39.100 weer uit de statistieken verdwenen : 20.100 mannelijke schoolverlaters, 19.000 vrouwelijke. Dertien procent van de mannelijke afgestudeerden had na één jaar nog geen job, zelfs geen tijdelijke ; bij de vrouwen was dat zestien procent. Laaggeschoolden lager en/of lager secundair onderwijs hebben het nog altijd het zwaarst te verduren. Vooral laaggeschoolde meisjes mogen het vergeten ; de jongens zijn het best af met een diploma hoger secundair technisch of beroepsonderwijs. De beste kansen op een job worden gegarandeerd door een diploma hoger onderwijs van het korte type ( Hokt), maar ook het hoger onderwijs van het lange type ( Holt) biedt goede perspectieven. Universitaire studies zijn de enige waarmee vrouwelijke schoolverlaters makkelijker een job vinden dan mannen. Belangrijker voor het al dan niet vinden van een baan is niet het niveau, wel de richting van de studie. Wie hoger onderwijs van het korte type heeft gevolgd, maakt weinig kans op een job als hij een technische richting heeft gevolgd. Een paramedische opleiding daarentegen biedt grote kansen op werk. Voor het Holt geven industriële wetenschappen en architectuur de beste mogelijkheden. Binnen de universitaire diploma's bieden de richtingen farmacie, ingenieur, economische wetenschappen en wiskunde het meeste kans op een baan. Taalkunde, psychologie en pedagogie de kleinste. AFGESTUDEERDEN Vinden het snelst een baan in West-Vlaanderen.