Bij de oprichting van het Vlaams Economisch Verbond ( VEV) had Lieven Gevaert al het idee om de kamers van koophandel op te nemen als lokale antennes binnen de beweging. Vijfenzeventig jaar later is die droom uiteindelijk waarheid geworden. De nieuwe organisatie zal Voka heten en moet eind 2003 volledig op poten staan.
...

Bij de oprichting van het Vlaams Economisch Verbond ( VEV) had Lieven Gevaert al het idee om de kamers van koophandel op te nemen als lokale antennes binnen de beweging. Vijfenzeventig jaar later is die droom uiteindelijk waarheid geworden. De nieuwe organisatie zal Voka heten en moet eind 2003 volledig op poten staan. Aanvankelijk werd aan een fusie gedacht, maar zover is het niet gekomen. Voka wordt een koepelorganisatie waar een aantal zaken gecentraliseerd worden, maar andere actieterreinen blijven (voorlopig) lokaal in de kamers beheerd. Naar verluidt wilden vooral de grote kamers een fusie, maar vreesden de kleinere doodgeknuffeld te worden. Vorige zomer zaten de gesprekspartners op een breekpunt: doorstomen naar een fusie met alleen de voorstanders ervan, of met alle betrokkenen streven naar een iets minder ambitieus project. Het werd het laatste. Trends sprak met de directeurs van drie grote kamers: Jo Libeer van West-Vlaanderen, Luc Luwel van Antwerpen-Waasland en Johann Leten van Limburg. LUC LUWEL(KAMER ANTWERPEN). "De toekomst zal ons leren op welk niveau je bepaalde onderwerpen het best aankaart. Een aantal diensten moet je centraliseren, andere niet. De ondernemers zullen altijd lokaal inbellen, en worden dan doorverbonden naar de instantie die de meeste ervaring heeft." JOHANN LETEN (KAMER LIMBURG). "De subsidiariteit blijft bewaard. In de toekomstige raden van bestuur willen we dat er een duidelijke vertegenwoordiging van de KMO's komt. Het is geen verhaal van alleen maar grote bedrijven." JO LIBEER (KAMER WEST-VLAANDEREN). "We moeten in Vlaanderen afstappen van het Calimero-syndroom waarbij we constant zeggen dat de kleintjes verdrukt worden. We kijken altijd maar naar de grootte van de bedrijven. Terwijl een onderneming gewoon de grootte aanneemt die ze nodig heeft om haar strategie te realiseren." LUWEL. "De tijd van de nationale sectoren is voorbij. We zien - ook op Europees vlak - meer en meer een omgevingsbeleid in plaats van een sectorbeleid." LETEN. "De voorzitter van de kamer van Limburg zit in de raad van bestuur van het VKW en omgekeerd. Wij gaan afspraken maken met het oog op de verkiezingen. Dat zal perfect werken. De samenwerking is trouwens nog nooit zo goed geweest. De leden zouden niet aanvaarden dat we ruzie maken." LIBEER. "Is goedkoper beter?" LIBEER. "Je hebt inderdaad schaalvoordelen, maar je blijft bij de kamers ook de werking op lokaal niveau organiseren. De vaste kosten blijven intact. We zullen een aanbod doen, en we zullen de ondernemingen moeten overtuigen om te zeggen: dat koop ik." LIBEER. "Wij zijn een organisatie die in eerste instantie staat voor ondernemen. Ik weet ook niet of alle leden van het VBO zulke overtuigde Belgen zijn. Het Vlaamse verhaal als iets defensiefs is niet meer aan de orde. De realiteit gaat in de richting van wat het VEV zegt." LETEN. "Voka zal veeleer een bedrijfseconomische benadering aanhangen dan een ideologische." Alain Mouton, Guido Muelenaer [{ssquf}]"Voka zal veeleer een bedrijfseconomische benadering aanhangen dan een ideologische."