WIE

Isabelle Verdoodt (40)
...

Isabelle Verdoodt (40) Groupcontroldirector bij Arvesta, de nieuwe naam voor Aveve De burgerlijk en handelsingenieur (KU Leuven en UA) werkte van 2007 tot 2019 voor de wereldbrouwer AB InBev. "Ik oefende een tiental functies uit in verschillende landen en op verschillende niveaus in het bedrijf. Toen ik voor het hoofdkantoor werkte, reisde ik de helft van de tijd. Ik verbleef dan voor enkele weken tot enkele maanden in het buitenland. De langste periode waren drie maanden in Sjanghai. Ik heb de wereld rondgereisd en heel veel geleerd van al die culturen." Isabelle Verdoodt bekleedde vooral hr-functies. "Dat ging veeleer om strategische functies. Nadenken over een intelligente organisatie voor de toekomst, of over hoe je omgaat met verschillende generaties in een bedrijf." Ze onthoudt vooral de sterke bedrijfscultuur van AB InBev. "De resultaatgerichtheid, de snelheid. Bij AB InBev wordt het bijvoorbeeld goed gevonden dat je problemen hebt. Je zoekt die actief op en je moet die uiteraard oplossen. Maar het toont aan dat er ruimte is voor verbetering." Haar lievelingsbier is Cubanisto. Sinds maart werkt Isabelle Verdoodt bij Arvesta, de marktleider in de land- en tuinbouw in België. "Het vertrek bij AB InBev was een moeilijke beslissing, maar na dertien jaar was het tijd voor iets nieuws. Ook Arvesta heeft een sterke bedrijfscultuur, met een duidelijke aandacht voor de lange termijn. Het bedrijf is ook heel mensgericht." De voorbije zomer werd Isabelle Verdoodt groupcontroldirector. "Ik controleer de cijfers. Ik rapporteer rechtstreeks aan CFO Kris Geysels, maak de budgetten op en zorg voor een maandelijkse opvolging. Ik meld aan het directiecomité waar het wel of niet goed gaat." Fitness, wandelen en bakken.