Wat is het verschil tussen een handelsnaam en een merk? Mag ik een handelsnaam gebruiken die overeenstemt met een merk waarop ik geen rechten heb?

Een handelsnaam is de naam waaronder een onderneming handeldrijft. De onderneming is onder die naam bekend bij het publiek omdat die naam vermeld wordt op het fysieke uithangbord aan de lokalen van de onderneming. De handelsnaam dient in de eerste plaats om de activiteit van één onderneming te onderscheiden van die van een andere onderneming.
...

Een handelsnaam is de naam waaronder een onderneming handeldrijft. De onderneming is onder die naam bekend bij het publiek omdat die naam vermeld wordt op het fysieke uithangbord aan de lokalen van de onderneming. De handelsnaam dient in de eerste plaats om de activiteit van één onderneming te onderscheiden van die van een andere onderneming. De handelsnaam is daarom beschermd binnen het territorium waarin hij voor het publiek zichtbaar gebruikt wordt, voor gelijke of gelijkaardige activiteiten. Wie de oudste handelsnaam heeft, kan een concurrent die zich in de buurt komt vestigen onder eenzelfde of te gelijkaardige handelsnaam aanvallen. De handelsnaam is vaak een (familie)naam, maar het kan ook een fantasienaam zijn. Een merk is een teken (een woord/naam, een logo,...) dat dient ter onderscheiding van de waren en/of de diensten van één onderneming van die van de andere. Om een merk te beschermen in hoofde van de gebruiker ervan, dient het ingeschreven te worden in het merkenregister van een bepaald territorium (een land, een aantal landen, Europa, wereldwijd,...). Voor die registratie betaalt men een prijs, afhankelijk van het beschermde territorium. Om toegelaten te worden, dient een merk onderscheidend te zijn. Het mag niet beschrijven wat het beschermt. Zo kan 'Apple' als merk dienen voor computers, maar niet voor appels. De merkbescherming kan eeuwig in de tijd verlengd worden. Op specifieke uitzonderingen na, kan de houder van het oudste merk zich verzetten tegen de registratie of het gebruik van een gelijk of gelijkaardig merk voor gelijke of gelijkaardige goederen of diensten door een ander, binnen het beschermde territorium. Een merk en een handelsnaam kunnen samenvallen, maar dat hoeft niet. 'Colruyt' is bijvoorbeeld een handelsnaam, afkomstig van de familienaam van de oprichters, van een winkelketen die een heel aantal merken verkoopt zoals 'Coca-Cola', 'Nutella', maar het woord 'Colruyt' is op zich ook als merk beschermd. U mag geen handelsnaam gebruiken die gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk, binnen het beschermde territorium en voor gelijke of gelijkaardige goederen of diensten. Hebt u een vraag voor onze experts? Stuur een e-mail naar expert@trends.be.Een merk mag niet beschrijven wat het beschermt.