Axis Interim is nagelnieuw op de markt. Zijn kenmerk : specialisatie in bedienden en kaderleden.
...

Axis Interim is nagelnieuw op de markt. Zijn kenmerk : specialisatie in bedienden en kaderleden.Op 22 mei richtte Christophe Velge (33j.) Axis Interim op. 2,5 miljoen frank spaarcenten stopte hij erin. Op 1 juli had Velge zijn vergunning binnen en sinds half september is Axis Interim operationeel. Weer maar eens een uitzendbedrijf erbij ? Ja, maar Christophe Velge denkt dat hij andere kaarten op tafel kan leggen. "Personeelsdirecteurs zijn onbereikbaar geworden voor uitzendbedrijven," geeft Velge zelf aan. "De concurrentie is immers zo hard dat de interimkantoren de bedrijven dagelijks bellen op zoek naar contracten. Wij specialiseren ons echter op bedienden- en kaderpersoneel. Als ik contact zoek bij bedrijven is daarom de reactie heel wat positiever."Het bediendensegment heeft nog een toekomst voor zich. Vandaag zijn 30 % van de uitgezonden werknemers bedienden, 70 % arbeiders. En van die 30 % zijn er veel arbeiders die door CAO's bedienden zijn geworden (magazijniers bijvoorbeeld). Bovendien zijn de winstmarges bij bedienden een stuk beter dan bij de arbeiders.Christophe Velge studeerde in '87 af als TEW'er aan de KU-Leuven. Hij ging dan aan de slag in de maritieme sector bij Bocimar. Voor dat filiaal van de rederij-groep CMB werkte hij twee jaar in Japan. Die stap was logisch, want Christophe Velge is een neef van de Antwerpse havenpatroon Maurice Velge. Jean-Charles Velge, topman van Bekaert, is voorzitter van de raad van bestuur van Axis Interim. Christophe Velge kent de sector, want na Bocimar werd hij in '92 bij Creyf's Interim commerciel directeur voor Brussel. Daar leerde hij het bediendensegment kennen : in Brussel bestaat 80 % van de markt uit bedienden. Van eind '94 tot '96 was hij commercieel directeur bij Ago Interim. Axis Interim heeft één kantoor, in Antwerpen. "Niet ver van de anderen, op de Frankrijklei, het mekka van de uitzendkantoren. Maar er toch ook weer niet echt middenin, want ik wil me ook zo onderscheiden van de rest."Christophe Velge denkt ook dat zijn computerpakket, dat hij speciaal liet ontwikkelen om kandidaten te selecteren, het verschil kan maken. "Een kandidaat die zich aanbiedt, moet zijn cv op de computer intikken. Het pakket bevat taal- en psychotechnische proeven. Als de vacature bijvoorbeeld grammaticale kennis van het Frans vraagt, dan moet de kandidaat op de computer een Franse schriftelijke test doen."Inmiddels kreeg Axis Interim een beter dan verwachte respons van kandidaat-uitzendkrachten op een advertentie in de Personeelsgids. "Ik heb nu 100 à 200 mensen in mijn databank. Mijn eerste mensen zijn reeds aan het werk en er zijn contacten lopende. The sky is not the limit, zei iemand mij gisteren. Nee, serieus, ik wil stilletjes groeien. Ik heb mijn business-plan, maar ga het niet aan de grote klok hangen." CHRISTOPHE VELGE (AXIS INTERIM) Uniek selectie-instrument op computer moet goede selectie van kandidaten mogelijk maken.