Wie de naam Velge hoort, denkt aan de directeur van een werkgeversorganisatie. Christophe Velge, chief executive officer van Axis, is inderdaad de broer van Baudouin Velge, ex-VBO-hoofdeconoom en nu directeur bij Fedis, de federatie van distributeurs.
...

Wie de naam Velge hoort, denkt aan de directeur van een werkgeversorganisatie. Christophe Velge, chief executive officer van Axis, is inderdaad de broer van Baudouin Velge, ex-VBO-hoofdeconoom en nu directeur bij Fedis, de federatie van distributeurs. Maar daar houdt de vergelijking op. Christophe Velge is al jarenlang ondergedompeld in de humanresourcesmarkt, want naast Axis staat hij ook aan het hoofd van executive searcher Van Turenhoudt & Partners. "Het zijn twee totaal gescheiden vennootschappen: zij doen niets anders dan direct search en het is een apart team," benadrukt Velge. Axis, dat volgende week zijn tienjarige bestaan viert, plaatst financieel en administratief personeel. Het bureau (omzet: zo'n 4,1 miljoen euro in België en 6,6 miljoen op groepsniveau, dertig vaste medewerkers) zoekt mensen die binnen de categorie juniormiddenmanagement vallen (vijf à zeven jaar ervaring). De vraag naar financiële kandidaten kent al jaren een sterke groei. "Wij waren specialisten op die markt en zijn dat ook gebleven," zegt Velge. "We hebben nooit voor een vervaging gekozen en kregen daardoor snel voet aan de grond in de bank- en verzekeringssector. Axis is ook meegegroeid met de sector. De markt wordt gekenmerkt door veel ups en downs. Nu bevinden we ons opnieuw in een opwaartse beweging. Vraag is hoelang dat zal duren. Veel hangt ook af van de evolutie van de financiële markten."Het zou fout zijn te denken dat Axis zich heeft laten meedrijven op de groei van de uitzendmarkt. Die bedroeg vorig jaar bijna 10 %. Velge hoedt er zich voor om zich te spiegelen aan de algemene trends. "De groei deed zich vooral voor in de bouw en dankzij de dienstencheques. Daar hebben we sowieso niets mee te maken. Dat heeft de cijfers in de sector wat vervormd. Wij hebben de groei pas echt gevoeld in november en december vorig jaar."Om in te spelen op de toenemende schaarste op de arbeidsmarkt, heeft Axis dit voorjaar een beloningsprogramma gelanceerd om kandidaten aan te trekken. Het bureau had zo'n 250 werknemers nodig voor de financiële sector. Die werden niet met cash gelokt, maar met saunacheques en een weekendje Parijs. Wie dertig dagen bij een bedrijf werkt, krijgt een saunabezoek voor twee personen cadeau. Ook wie de nieuwe werkkracht aanbrengt bij Axis, krijgt dat cadeau. Wie meer dan 150 of 200 dagen bij het bedrijf werkt, krijgt steeds luxueuzere geschenken. Velge benadrukt dat het hier om een bonus gaat, die boven op het gewone loon komt. "We zouden dus best wat Polen of Tsjechen kunnen gebruiken," lacht Velge. "Het is trouwens geen louter Belgisch fenomeen. We zijn ook actief in Nederland en Luxemburg, en zien daar dezelfde problemen" (zie kader: Polen in Ierse banken). Axis telt vijf vestigingen, waarvan een bij onze noorderburen. Een aparte markt, beaamt Velge. De Nederlandse uitzendmarkt sleept al jarenlang een negatief imago mee. Nederland telt momenteel zo'n duizend uitzendbedrijven, waar veel cowboys actief zijn sinds de vergunningsplicht voor uitzendkantoren vijf jaar geleden werd afgeschaft. Iedereen kan dus een uitzendbedrijf oprichten. Velge: "In ons segment valt dat nog mee. De cowboys zitten vooral op de arbeidersmarkt. Het klopt dat Nederland geen vergunningssysteem kent, maar er bestaat wel een financieel controlesysteem. Je wordt elke zes maanden door een extern bureau doorgelicht."Axis is sinds vorig jaar in Nederland actief en qua omzet maakt deze markt 10 à 15 % van de activiteiten uit. Vorig jaar haalde Axis een omzet van meer dan 4 miljoen euro. De nettowinst steeg van goed 28.000 euro in 2003 naar 41.000 euro in 2005. Een heel verschil met de grote uitzendbedrijven, die er de voorbije jaren eindelijk in slaagden om uit de rode cijfers te kruipen. Zij hadden vooral gefocust op een volumemarkt met scherpe prijzen. Axis bevond zich altijd in een hoger marktsegment, waar de marges minder onder druk komen te staan. Axis noemt zichzelf trouwens geen klassiek uitzendbedrijf meer. In 2001 veranderde Velge de naam Axis Interim naar Axis. "Eind jaren negentig viel de beschottenregeling in de uitzendsector weg. De tijd was voorbij dat je ofwel uitzendbureau, ofwel selectiekantoor was. We hebben toen ook onze aanvraag ingediend om klassieke werving en selectie te doen. Vandaag is selectie de helft van onze omzet geworden. We bieden niet een bepaald type contract aan, wel een type profiel. De klant heeft iemand nodig en dan kan de discussie ontstaan of die hem vast of op uitzendbasis wil. Of iemand wil een werkkracht vast aanwerven, maar kiest eerst voor een tijdelijke aanwerving die dan als assessment kan dienen." Axis heeft de voorbije jaren zoveel mogelijk gebruikgemaakt van de voorsprong die het op de markt heeft uitgebouwd. Het was het eerste kantoor dat zich specialiseerde in de bancaire sector en kreeg snel voet aan de grond bij de grootbanken. Velge: "Sommige spelers wisten niet goed waar die banken mee bezig waren. De grote spelers hebben zich toen ook op die markt gegooid, maar dan met lage marges. Wij proberen hen dan weer een stap voor te zijn. Een voorbeeld: we zijn twee jaar geleden begonnen met een Academycursus. We geven back-officeopleidingen aan mensen die in de banksector willen werken."Met die opleidingen lijkt het dat Axis toch de weg van de vervaging inslaat. Velge spreekt dat tegen. Volgens hem zijn er twee scholen in de wervings- en rekruteringsmarkt: de specialisten in soft skills en die in hard skills. Axis kiest voor het tweede. Velge: "Wij kennen de financiële sector, en wij bieden iemand een job aan die de functie aankan. Ik zou kunnen zeggen: of hij in een team past, is de zaak van zijn werkgever. Maar het klopt dat de klassieke selectiekantoren zich vaak gericht hebben op testing en het psychologische profiel van de kandidaten. Ik zie de markt evolueren naar hard skills: een bedrijf wil onmiddellijk een kandidaat." Op de humanresourcesmarkt is momenteel een consolidatie aan de gang. Vooral de grote bureaus nemen steeds meer kleinere gespecialiseerde spelers over. Naast dienstverleners gespecialiseerd in loopbaanbegeleiding of outplacement komen ook wervings- en selectiebedrijven in het vizier. "Ze komen hier elk jaar over de vloer met de vraag of ik wil verkopen," lacht Velge. "Mijn stelling is: zolang ik ideeën heb, zie ik niet in waarom ik zou verkopen."Velge wil de huidige consolidatiegolf overigens wat relativeren. "Ik ben al jaren actief in deze branche ( nvdr - eerst via Creyf's en later bij Ago Interim)," legt hij uit. "Het is altijd op dezelfde manier gegaan. Aanvankelijk waren de grote spelers bezig met arbeiders, en toen begonnen specialisten met het plaatsen van bedienden. Daarna kozen ook de grote uitzendbureaus voor bedienden. Intussen werden de kleinere spelers in andere niches actief. Er zullen altijd nieuwe marktsegmenten bijkomen. Ik kijk naar de manier waarop het in Amerika gebeurt. Hoewel die grote spelers in een permanente consolidatiegolf zitten, vormen ze nog altijd maar de helft van de markt. Er zijn dus constant nieuwe niches om aan te boren." Alain Mouton