Pictet lanceerde onlangs zijn fonds Pictet Total Return - Agora op de Belgische markt. Dat product, dat belegt in Europese aandelen, probeert verliezen te beperken in periodes van dalende conjunctuur. Het bestaat drieënhalf jaar. In de slechtste tien beursmaanden sinds april 2011, waarin de MSCI Europe een gemiddelde terugval van 3,8 procent liet optekenen, realiseerde het fonds een positieve prestatie van gemiddeld 0,2 procent.
...

Pictet lanceerde onlangs zijn fonds Pictet Total Return - Agora op de Belgische markt. Dat product, dat belegt in Europese aandelen, probeert verliezen te beperken in periodes van dalende conjunctuur. Het bestaat drieënhalf jaar. In de slechtste tien beursmaanden sinds april 2011, waarin de MSCI Europe een gemiddelde terugval van 3,8 procent liet optekenen, realiseerde het fonds een positieve prestatie van gemiddeld 0,2 procent. De beheerders focussen op grote Europese kapitalisaties en gaan uit van 35 strategische onderdelen. Elk onderdeel omvat een of meer longposities die worden gecompenseerd door een of meer shortposities. Het doel is zo veel mogelijk immuun te blijven voor de ontwikkelingen op de markt en munt te slaan uit de verschillen in fundamenten tussen short- en longposities. "We willen een netto jaarlijks rendement van 8 à 10 procent over de hele beurscyclus realiseren en de volatiliteit onder 10 procent houden", zegt Benoît Capiod, een van de beheerders van het fonds. "In de afgelopen jaren bleef de volatiliteit zelfs beperkt tot 5 procent." Zo zal een strategisch onderdeel dat mikt op de financiële sector inzetten op de verschillen in evolutie tussen retailbanken, die hoge dividenden uitkeren aan hun aandeelhouders, en investeringsbanken, die nog altijd behoefte hebben aan kapitaal. "We kiezen nog zelden voor strategieën die één sector afzetten tegen een andere", onderstreept Capiod. Bovendien zetten de beheerders in op bedrijven waarvan ze denken dat die in de komende zes à twaalf maanden het voorwerp van een overnamepoging kunnen uitmaken. Capiod: "Wij hebben constant tussen tien en twintig van zulke bedrijven in portefeuille. Uit overnameoperaties willen we voor de portefeuille een rendement van 8 à 10 procent halen." De beheerders grijpen ook heel snel in als er zich een belangrijke gebeurtenis voordoet. Daarom is het noodzakelijk te beleggen in grote kapitalisaties. "Toen Bill Gross vertrok bij Pimco, hebben we onmiddellijk twee derde van onze positie in Allianz verkocht", herinnert Benoït Capiod zich. Pictet Total Return - Agora kan zich ook flexibel opstellen op woelige markten. "Aangezien het fonds belegt op basis van verschillen tussen fundamenten van bedrijven, merken we het snel als de markten inconsistent worden. We zien dan mindere rendementen, omdat de koersen niet langer reageren op de economische fundamenten. In zulke omstandigheden kan ons fonds geen goede prestatie neerzetten en zijn we geneigd onze posities van de hand te doen en onze liquiditeit sterk te verhogen. Dat was bijvoorbeeld het geval in de zomer van 2011: onze portefeuille bevatte toen ruim 90 procent cash. Die periodes van hoge volatiliteit komen meestal één keer om de drie à vijf jaar voor. De blootstelling beperken is dan de beste manier om het geld van onze beleggers te beschermen."Pictet Total Return - Agora Isin-code: LU1071462615FRÉDÉRIC DINEUR