De website geeft meer dan louter juridische informatie over de handelshuur. Het is ook een actiemiddel van Floréal tegen de manier waarop de wetgeving volgens hem "schaamteloos wordt misbruikt tegen onwetende zelfstandigen". De site citeert een aantal schrijnende dossiers. Zo was er een horecaondernemer wiens advocaat veertien dagen te vroeg de negenjaarlijkse hernieuwing van het huurcontract aanvroeg. Omdat de handelshuurwet erg strikt is qua termijnen, kon een grote Belgische brouwerij zonder meer de huur beëindigen....

De website geeft meer dan louter juridische informatie over de handelshuur. Het is ook een actiemiddel van Floréal tegen de manier waarop de wetgeving volgens hem "schaamteloos wordt misbruikt tegen onwetende zelfstandigen". De site citeert een aantal schrijnende dossiers. Zo was er een horecaondernemer wiens advocaat veertien dagen te vroeg de negenjaarlijkse hernieuwing van het huurcontract aanvroeg. Omdat de handelshuurwet erg strikt is qua termijnen, kon een grote Belgische brouwerij zonder meer de huur beëindigen. De KMO'er mocht weliswaar blijven, als hij bereid was om 434.000 euro (17,5 miljoen frank) op tafel te leggen.Floréal: "De wet is veel te formalistisch en complex. Heel wat advocaten begrijpen hem amper. Veel boekhouders, laat staan de zelfstandigen, helemaal niet." De AMV-voorzitter opent een offensief om een geactualiseerd wetsvoorstel van Marc Verwilghen ( VLD) van 1994 te laten goedkeuren in het parlement. Naar eigen zeggen zou Floréal binnen de meerderheid op steun kunnen rekenen om de bestaande handelshuurwet te torpederen. De belangrijkste wijziging bestaat erin dat de hernieuwing van het contract automatisch gebeurt, tenzij een van de partijen achttien maanden op voorhand laat blijken dat hij de huur wil verbreken of de voorwaarden wil aanpassen.Een andere voorgestelde aanpassing gaat over de mogelijkheid van een nieuwe eigenaar om de huur te beëindigen (als het contract dat uitdrukkelijk vermeldt, wat meestal het geval is). Dat zou volgens Floréal alleen mogen gebeuren op het einde van de vier negenjaarlijkse periodes. "Nu hangt de verkoop van het pand als een zwaard van Damocles boven het hoofd van élke zelfstandige die zijn zaak huurt. Zo is het onmogelijk om een ernstig businessplan uit te stippelen. Bovendien zijn bankiers erg afkerig om bedrijfskredieten toe te staan die alleen worden gewaarborgd door een pand op het handelsfonds."Zo'n wetswijziging kan niet overal op bijval rekenen. Advocaat Rudi Lodefier ( Lange, Verstraete & Clijmans) wijst erop dat de handelshuurwet al ernstige beperkingen op het eigendomsrecht inhoudt. "Het kan misschien sympathiek overkomen om kleine zelfstandigen te beschermen tegen grote kapitaalgroepen," zegt de Antwerpenaar, die al dikwijls eigenaars en huurders verdedigde in de rechtszaal. "Maar bijvoorbeeld in de horeca zijn de brouwerijen zelf meestal de hoofdhuurder van particulieren. Hun juridische departement is uitstekend uitgerust om de formaliteiten op te volgen. Dat is voor die eigenaars niet altijd het geval. Zo ontstaat er een ongelijkheid van juridische wapens. Erg sociaal is het voorstel dus niet." H.B.