In een privébedrijf maak je het niet gauw mee dat een CEO door een rechter wordt afgezet, omdat bij zijn selectieprocedure fouten werden gemaakt. Maar bij de overheid gelden wetten. Daardoor zit het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT), de toezichthouder op de Belgische telecomsector, nu zonder voorzitter. De Franstalige kamer van de Raad van State heeft de benoeming van Luc Hindryckx vernietigd. Juridisch is ze gewoon nooit gebeurd. Dat geldt ook voor de benoeming van Charles Cuvelliez, het andere lid op de Franstalige rol van de raad van het BIPT. ...

In een privébedrijf maak je het niet gauw mee dat een CEO door een rechter wordt afgezet, omdat bij zijn selectieprocedure fouten werden gemaakt. Maar bij de overheid gelden wetten. Daardoor zit het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT), de toezichthouder op de Belgische telecomsector, nu zonder voorzitter. De Franstalige kamer van de Raad van State heeft de benoeming van Luc Hindryckx vernietigd. Juridisch is ze gewoon nooit gebeurd. Dat geldt ook voor de benoeming van Charles Cuvelliez, het andere lid op de Franstalige rol van de raad van het BIPT. Meteen hebben de twee raadsleden die de benoeming van Hindryckx en Cuvelliez hadden aangeklaagd, hun vroegere banen als lid van de raad terug. Raadsleden blijven nu eenmaal in functie tot hun opvolgers zijn benoemd. Hindryckx en Cuvelliez staan op de keien. Zonder vergoeding. Telecom draagt voor een kwart bij aan de groei van het Belgisch bruto binnenlands product, rekende de Nederlandse innovatieonderzoeker Dialogic onlangs uit. Om die motor fijn te stellen, is een sterke regulator nodig. Hij beperkt de oligopolievorming, stimuleert de investeringen en houdt de prijzen laag. Die opdracht hebben de managers van het BIPT - want dat zijn de raadsleden - met brio uitgevoerd. De afgelopen drie jaar heeft de toezichthouder Telenet ertoe verplicht zijn kabel open te gooien voor andere aanbieders. Belgacom moest concurrenten meer armslag geven, maar mocht tegelijk zijn netwerk opwaarderen. Alle mobiele terminatietarieven werden verlaagd tot 1,18 cent per minuut. Bedrijven kunnen uitkijken naar goedkopere huurlijnen. Enzovoort, enzovoort. Geen enkele van die beslissingen werd door een rechtbank tenietgedaan. Het BIPT dwong respect af, ook internationaal. Luc Hindryckx zou volgend jaar voorzitter van de Europese telecomregulatoren worden. Dat staat nu op de helling. Opmerkelijk is dat het selectiecomité in 2009 was samengesteld uit deskundigen, niet uit politici. Beide Franstalige klagers hebben gewerkt op politieke kabinetten, maar de raadsleden die ze opzijzetten, kwamen uit de sector zelf. Nog opmerkelijker is dat voor de klagers met een afzonderlijk koninklijk besluit een speciaal statuut werd gecreëerd, nadat ze naast hun herbenoeming hadden gegrepen. Daardoor kon de nieuwe raad van het BIPT hen benoemen tot feitelijke leden van de raad, met een bijpassende vergoeding. Wie dat slagveld overschouwt, voelt dat het BIPT moreel wordt aangetast. Het bewijst eens te meer dat het wetsontwerp van cdH-minister Joëlle Milquet om de Raad van State te hervormen, dringend moet worden aangenomen en uitgevoerd. De bal ligt nu in het kamp van minister Vande Lanotte. Volgens onze informatie is de kans reëel dat de benoemingsprocedure moet worden overgedaan. De vorige duurde acht maanden en dertien dagen. Kandideren doet u op eigen risico. Bruno Leijnse Redacteur TrendsHet BIPT dwong respect af, ook internationaal.