Als de Unie van Sociale Secretariaten (USS) met statistieken komt, zijn die weinig opbeurend. Volgens de jongste cijfers draait één derde van de 35 erkende sociaal secretariaten met verlies. Daar zijn volgens USS drie redenen voor. Ten eerste dalen de inkomsten door de lage rente. Sociaal secretariaten staan in voor de loonbetaling en storten sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing door aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Die RSZ-gelden mogen ze een tijdlang bijhouden. Dat bracht jarenlang interessante intresten op. Maar door de lage rente zijn die inkomsten uit intresten weggesmolten. Ten tweede gaf de vorige regering de sociaal secretariaten de opdracht die sociale bijdragen sneller door te storten. En ten derde lopen de werkingskosten op. Er zijn zware IT-investeringen nodig om de ingewikkelde sociale regelgeving correct toe te passen. (zie kader De winst droogt op).
...

Als de Unie van Sociale Secretariaten (USS) met statistieken komt, zijn die weinig opbeurend. Volgens de jongste cijfers draait één derde van de 35 erkende sociaal secretariaten met verlies. Daar zijn volgens USS drie redenen voor. Ten eerste dalen de inkomsten door de lage rente. Sociaal secretariaten staan in voor de loonbetaling en storten sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing door aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Die RSZ-gelden mogen ze een tijdlang bijhouden. Dat bracht jarenlang interessante intresten op. Maar door de lage rente zijn die inkomsten uit intresten weggesmolten. Ten tweede gaf de vorige regering de sociaal secretariaten de opdracht die sociale bijdragen sneller door te storten. En ten derde lopen de werkingskosten op. Er zijn zware IT-investeringen nodig om de ingewikkelde sociale regelgeving correct toe te passen. (zie kader De winst droogt op). Voor veel sociaal secretariaten was het duidelijk dat ze geen toekomst meer hadden als ze gewoon een soort van RSZ-verlengstuk van de overheid zouden blijven. "De bedrijfscontext is zodanig veranderd dat we ons moesten omvormen tot een generator van meerwaarde voor ondernemingen", zegt Alexandre Cleven, de CEO van Partena Professional. Die strategische switch heeft Partena Professional zelf doorgevoerd, kort na de fusie tussen de sociaal secretariaten Partena en HDP in 2012. Net omdat de sector toen zwaar onder druk stond, was er een consolidatie. Groep S nam in de nasleep van de crisis Arenberg over, Cepa kwam bij Acerta terecht. "Bij de fusie was er niet echt sprake van een overgangsfase. We wilden snel en duidelijk met een nieuw project komen", zegt Cleven. "De fusie leverde voordelen op omdat we onder andere geografisch complementair waren: Partena stond sterk in Brussel en Wallonië en HDP in Vlaanderen. Maar we moesten verder kijken. Onze sector was diepgaand aan het veranderen." "We zagen al jaren dat de arbeidsmarkt hier hapert. De jobcreatie verloopt traag", vult deputy CEO Michel Halet aan. "Het gaat nu wellicht iets beter dan vroeger, maar we geloven niet dat we ooit nog terugkeren naar een model met 2 procent groei en inflatie. De sector van de sociaal secretariaten staat onder druk. Dus was er iets anders nodig. Welnu, we willen bedrijven ondersteunen in hun groeiproces. Vier op de tien bedrijven die in het eerste jaar een werknemer aanwerven, tellen vijf jaar later zes werknemers. Als je die bedrijven kunt identificeren en ze in hun groeiproces helpt met advies over human resources of bepaalde hr-taken overneemt, dan creëer je waarde." Partena Professional vormde zich dan ook om tot een brede hr-dienstverlener die starters, kmo's en grote ondernemingen begeleidt in hun administratieve processen en humanresourcesbeleid. Aan de basis van die strategische en organisatorische vernieuwing staan Cleven en Halet. Als nummer twee van Partena Professional rolt Halet die nieuwe strategie verder uit. Partena Professional benadert de klanten via verschillende merken: het ondernemingsloket Smartstart, het sociaal verzekeringsfonds Compass (140.000 zelfstandigen), het kinderbijslagfonds Future Generations, de medische controles Medconsult (55.000 controles) en het sociaal secretariaat Pay 'n People (6 miljoen loonberekeningen). Daarnaast zijn er nog twee activiteiten waar Cleven en Halet de komende jaren een sterke groei verwachten: IT-dienstverlening met EasIT en de hr-consultancypoot Plus. "We gaan daar zeer ver in", legt Halet uit. "Samen met de boekhouders helpen we ondernemingen een businessplan op te stellen en we staan hen zelfs bij in het vinden van alternatieve financiering. Een andere dienst is Partena One. Eén pakket diensten omvat zowel de verwerking van de loonadministratie als de automatisering van de hr-processen. Ook een juridische begeleiding valt daaronder. Wij nemen het hr-proces volledig over. Gote bedrijven doen dat al, wij bieden dit aan aan ondernemingen met 20 tot 250 werknemers." De omzet van deze hr-dienstverlening steeg van 10,2 miljoen euro in 2012 naar 18 miljoen euro nu. "De marges zullen de komende jaren ook daarvan komen", zegt Halet. De groei zit dus in belangrijke mate in outsourcing en hr-consulting, maar de kernactiviteit, het sociaal secretariaat, wordt niet verwaarloosd. Als sociaal secretariaat hoort Partena nog altijd tot de top vijf, samen met SD Worx, Securex, Acerta en Group S. Opvallend is dat de omzet van het sociaal secretariaat sinds de fusie in 2012 met 12 procent gestegen is: van 96,7 naar 108,2 miljoen euro (op een totale omzet van de groep Partena Professional van 155 miljoen euro). De fusiegroep had in 2012 380.000 werknemers in de portfolio van de fusiegroep. Ondertussen zijn dat er 392.000. Het is niet gemakkelijk te groeien in een mature markt. Meer dan 90 procent van de bedrijven is aangesloten bij een sociaal secretariaat. Nieuwe klanten moeten worden gezocht bij starters, of afgesnoept van de concurrenten. Alexandre Cleven: "Wij benadrukken vooral de efficiëntiewinsten die ondernemingen kunnen realiseren door bepaalde hr-taken aan ons uit te besteden." Alain Mouton, fotografie Thomas De Boever