April 2004. The Wall Street Journal (WSJ) publiceert een overzicht van het percentage vrouwelijke MBA- studenten op de Europese managementscholen. MBA staat voor Master of Business Administration en is de stoere opstap naar het zenit van banken, bedrijven en consultancybureaus. MBA is de Rolex van de managementopleidingen, maar dragen ook dames dat merk? Volgens de WSJ-ranglijst telt de Belgische business-school Solvay 40 % vrouwelijke MBA'ers, de Vlerick Leuven Gent Management School (de MBA-top in de Benelux) slechts 21 %. Patrick De Greve, algemeen directeur bij Vlerick, nuanceerde die cijfers al meteen. Volgens hem was het best mogelijk dat de WSJ een aantal opleidingen niet meetelde. Vandaag hebben ...

April 2004. The Wall Street Journal (WSJ) publiceert een overzicht van het percentage vrouwelijke MBA- studenten op de Europese managementscholen. MBA staat voor Master of Business Administration en is de stoere opstap naar het zenit van banken, bedrijven en consultancybureaus. MBA is de Rolex van de managementopleidingen, maar dragen ook dames dat merk? Volgens de WSJ-ranglijst telt de Belgische business-school Solvay 40 % vrouwelijke MBA'ers, de Vlerick Leuven Gent Management School (de MBA-top in de Benelux) slechts 21 %. Patrick De Greve, algemeen directeur bij Vlerick, nuanceerde die cijfers al meteen. Volgens hem was het best mogelijk dat de WSJ een aantal opleidingen niet meetelde. Vandaag hebben we gedetailleerde cijfers: als we geen onderscheid maken volgens het type opleiding, situeert Vlerick zich met 25 % vrouwen rond het Europese gemiddelde (zie tabel). De verhouding man-vrouw is geëvolueerd van 97/3 % in de jaren zestig en zeventig tot 75/25 % vandaag. Vrouwen klimmen steeds hoger op de sociale ladder. Toch lijkt een opleiding aan een business-school hen nog altijd af te schrikken. Zelfs in de Verenigde Staten - een land met een traditie op het gebied van positieve discriminatie - schommelt het aantal vrouwelijke MBA'ers tussen 30 en 35 %. Terwijl in een klassieke universitaire opleiding in de meeste gevallen de 50/50-verhouding al jaren is bereikt. Een recente Amerikaanse studie van de University of Michigan Business School geeft volgende redenen voor het geringe aantal vrouwen dat een MBA-opleiding volgt: vrouwen zouden zich minder tot het zakenleven aangetrokken voelen, een business-school blijft een mannenbastion, de werkgever zet zijn vrouwelijke kaderleden er niet echt toe aan een executive education-opleiding te volgen en een MBA wordt niet langer als essentieel beschouwd om carrière te maken. Een vrouw zou volgens hetzelfde onderzoek ook veel minder toegang krijgen tot een aantal professionele netwerken. Ook de wat wiskundige invalshoek van het programma wordt als een hinderpaal beschouwd. Maar de belangrijkste reden om niet voor een opleiding aan een business-school te kiezen, heeft te maken met de combinatie tussen privé-leven en werk. Veel vrouwen willen zo'n MBA-studie aanvatten wanneer ze tussen 25 en 30 jaar oud zijn. Maar aangezien veel hooggeschoolde vrouwen aan kinderen beginnen te denken op het ogenblik dat ze een MBA hebben veroverd, schrikt die opleiding hen af. De periode waarin zij hun MBA-diploma kunnen verzilveren, volgt logischerwijze in de jaren onmiddellijk na het behalen van dat diploma. Ook de opleiding zelf kan een rol spelen. In de masterprogramma's bij Vlerick ( master in general management of PUB, master in marketing en financial management) scoren de vrouwen met 35 % van de studentenpopulatie beter. De reden? In de masterprogramma's hebben veel deelnemers slechts een beperkte of geen bedrijfservaring. Ze komen dus direct van de universiteit. Daar is de verhouding hoger, ze leunt nog aan bij de universitaire statistieken over de verhouding man-vrouw. Naarmate we ons richten naar mensen met meer bedrijfservaring (bijvoorbeeld vijf tot zeven jaar voor MBA, met een gemiddelde leeftijd van 34 jaar), valt die verhouding terug naar 88 %/12 %. Patrick De Greve: "Hiermee halen we een representatief aandeel van vrouwelijke managers in de bedrijfswereld naar de school. We mogen niet vergeten dat de drie deeltijdse MBA-programma's een enorme tijdsinvestering vragen."In de executive education-programma's is de verhouding 75/25 %. "Hier hebben we een mix van lange en korte programma's. We doen ook inspanningen om het evenwicht werk-gezin te eerbiedigen," aldus De Greve. "Tot voor kort hadden we alleen residentiële middenmanagementprogramma's. Nu hebben we er een semi-residentieel programma aan toegevoegd." In het verleden heeft Vlerick ook al andere projecten op stapel gezet om meer vrouwen aan te trekken. Zo werd het programma Vrouw en Onderneming tussen 1997 en 2000 door Vlerick vier keer georganiseerd. Daarmee sloot Vlerick trouwens aan bij een internationale trend. Alain Mouton - An Goovaerts