Wouter Beke Voorzitter CD&V

" Politiek leiderschap is mensenwerk. Behalve voor kiezers werk je als partijvoorzitter ook voor en met een hoop andere belanghebbenden: ministers, parlementsleden, burgemeesters, militanten. Het vergt bijvoorbeeld heel wat energie om alle lijsttrekkers bij de gemeenteraadsverkiezingen een coherent verhaal te laten brengen. Omgaan met al die stakeholders is sterk vergelijkbaar met wat je in andere professionele omgevingen aantreft.
...

" Politiek leiderschap is mensenwerk. Behalve voor kiezers werk je als partijvoorzitter ook voor en met een hoop andere belanghebbenden: ministers, parlementsleden, burgemeesters, militanten. Het vergt bijvoorbeeld heel wat energie om alle lijsttrekkers bij de gemeenteraadsverkiezingen een coherent verhaal te laten brengen. Omgaan met al die stakeholders is sterk vergelijkbaar met wat je in andere professionele omgevingen aantreft. " Een belangrijk verschil tussen de politiek en een bedrijf is het monopolie van informatie. Een bedrijfsleider bepaalt in grote mate zelf welke strategische informatie hij intern deelt. In de politiek staan de kranten en de sociale media dagelijks vol met zaken die van tel zijn om beslissingen te nemen. Je strategische informatie is voor iedereen beschikbaar." "Als leider van een politieke partij geloof ik in een stijl die aanleunt bij het strategische incrementalisme, zoals Jean-Luc Dehaene dat ooit noemde. De partijvoorzitter tekent de lijnen uit, maar hij moet ook een traject uitzetten om anderen in de besluitvorming te betrekken. Je hebt al een strategie bepaald, maar je wilt anderen tegelijk inspraak geven en hen gaandeweg overtuigen van de strategie. Jean-Luc heeft zo belangrijke dossiers afgerond, zoals de verhoging van de pensioenleeftijd van vrouwen van 60 naar 65 jaar. Die belangrijke hervorming heeft hij bijna geruisloos kunnen doorvoeren." " Als leider draag je soms meerdere petten. Van Wouter heb ik geleerd hoe je correct kunt schakelen tussen die verantwoordelijkheden. Hij is een bijzonder efficiënte kameleon die in een vingerknip kan overstappen van de rol van burgemeester naar die van partijvoorzitter of parlementslid. Het ene moment staat hij als joviale burgemeester dicht bij de mensen in Leopoldsburg, maar vijf minuten later kan hij met een minister aan het bellen zijn om strategisch topoverleg te plegen. Hij verkleurt mee met de omgeving, maar hij blijft een kameleon. Ik heb geleerd hoe belangrijk het is bij dat schakelen nooit je authenticiteit te verliezen." " Leiderschap is ook maatschappelijk engagement. Iedereen kent Bill Gates dankzij Microsoft en zijn rijkdom, maar ik vind dat zijn filantropische werk te weinig aandacht krijgt. Ik heb daar sinds enkele jaren een groeiende bewondering voor. Gates en Warren Buffett zijn de grootste filantropen aller tijden. Ze hebben een enorme impact op het leven van veel mensen. Wat me aanspreekt, is hun wil om puur iets terug te geven, zonder eigenbelang. De politiek kan een beleid uittekenen voor de samenleving, maar enkel dat zal niet volstaan. Als we niet met z'n allen ons steentje bijdragen, raken we er ook niet als maatschappij. Een stukje van je vermogen afstaan om bijvoorbeeld bij te dragen aan gezondheidszorg of andere domeinen, vind ik heel inspirerend."