De oliedienstverleners deinen lustig mee op de golf van de dure olie (zie het oliedossier op pagina 102), waaronder ook Fugro (zie pagina 118) en Technip, twee bedrijven waarvoor we u vorig jaar nog een koopadvies gaven. Technip (zie Cash nr. 39 van 24 september 2009) biedt een uitgebreid gamma uitrustingen en diensten aan, die gaan van de ontwikkeling van olie- en aardgasvelden tot productie-eenheden voor biobrandstoffen over de bouw van onderzeese pijpleidingen en raffinaderijen. Technip levert complete oplossingen voor zowel onshore- (op het land) als offshoreactiviteiten (op zee). Het belangrijkste onde...

De oliedienstverleners deinen lustig mee op de golf van de dure olie (zie het oliedossier op pagina 102), waaronder ook Fugro (zie pagina 118) en Technip, twee bedrijven waarvoor we u vorig jaar nog een koopadvies gaven. Technip (zie Cash nr. 39 van 24 september 2009) biedt een uitgebreid gamma uitrustingen en diensten aan, die gaan van de ontwikkeling van olie- en aardgasvelden tot productie-eenheden voor biobrandstoffen over de bouw van onderzeese pijpleidingen en raffinaderijen. Technip levert complete oplossingen voor zowel onshore- (op het land) als offshoreactiviteiten (op zee). Het belangrijkste onderdeel van de groep is echter het subseasegment, dat vorig jaar goed was voor 44 % van de omzet en 79 % van de courante bedrijfswinst. Technip is wereldleider in het domein van onderzeese constructies, een activiteit die profiteert van de ontwikkeling van offshore-exploratie. Al verscheidene jaren zijn vrijwel alle grote ontdekkingen van olie onder water gebeurd, waaronder de gigantische olievelden ontdekt voor de kusten van Brazilië. Ook Barack Obama heeft onlangs te kennen gegeven dat hij de olie-exploratie langs de Amerikaanse kusten (goed voor 210 miljard vaten aan reserves) opnieuw wil opstarten om de Verenigde Staten een zekere (gedeeltelijke) energieonafhankelijkheid te garanderen. De groei van Technip is dus verzekerd dankzij zijn subsea-afdeling. Ook de segmenten onshore (47 % van de omzet) en offshore (9 % van de omzet) lieten vorig jaar bemoedigende resultaten optekenen. Ondanks een omzetterugval van meer dan 20 % is de gecombineerde operationele marge van de twee divisies in 2009 gestegen tot 5,3 %, tegenover 4,0 % in 2008. Bovendien is er ook hier nog altijd groei mogelijk, vooral ten opzichte van de cijfers van 2009, die gebukt gingen onder de crisis. In het onshoresegment haalt Technip immers voordeel uit het alsmaar toenemende verbruik van olieproducten in de opkomende landen (raffinaderijen, petrochemische fabrieken) en van de ontwikkeling van biobrandstoffen. De offshoredivisie (productie van platforms) profiteert op haar beurt net zoals de subseadivisie van de ontwikkeling van de exploratie op zee, maar door haar relatief beperkte aandeel in de resultaten van de groep is ze op dit moment van ondergeschikt belang. Na sterke jaarresultaten, met onder meer een orderboek van 8,02 miljard euro (+11 % ten opzichte van 31 december 2008) en netto liquide middelen van 1,78 miljard euro, zien de vooruitzichten van Technip er dus zeer rooskleurig uit, ondanks het feit dat het dit jaar iets minder kan zijn als gevolg van de daling van de orders eind 2008 en begin 2009. Beleggers waren zich echter goed bewust van die aantrekkelijke vooruitzichten en stuurden het aandeel naar ruim 60 euro, wat hoger is dan ons koersdoel van 59 euro. De waardering van Technip is enorm snel gestegen en de verwachte koers-winstverhouding voor 2010 bedraagt 19,2. Wij raden daarom iedereen die ons koopadvies van 24 september 2009 volgde (toen de koers 43 euro bedroeg) aan om hun winst van bijna 50 % te nemen. (C) Door Cédric Boitte