Nieuwpoort stapelt de records op: ook in 2005 weer was de stad de relatieve kampioen van de bouwvergunningen, al is het duivelse tempo van de voorbije drie jaar wel wat teruggezakt. Met amper 434 woongelegenheden (gespreid over 49 gebouwen) en een bewoonbare oppervlakte van 26.010 m2 bereikten de vergunningen nauwelijks een derde van het volume dat vorig jaar werd afgeleverd in Knokke-Heist, dat ruimschoots op kop loopt wat het aantal geplande residentiële projecten betreft.
...

Nieuwpoort stapelt de records op: ook in 2005 weer was de stad de relatieve kampioen van de bouwvergunningen, al is het duivelse tempo van de voorbije drie jaar wel wat teruggezakt. Met amper 434 woongelegenheden (gespreid over 49 gebouwen) en een bewoonbare oppervlakte van 26.010 m2 bereikten de vergunningen nauwelijks een derde van het volume dat vorig jaar werd afgeleverd in Knokke-Heist, dat ruimschoots op kop loopt wat het aantal geplande residentiële projecten betreft. Dat wijst erop dat er wel degelijk werd geluisterd naar de boodschap van de experts op de markt, die een overaanbod en een tempoverlies van de vraag voorspelden. Maar werd die boodschap wel tijdig gehoord? Dat valt nog af te wachten. De prijzen voor nieuwbouw in de tweede of derde zone houden weliswaar stand, maar er wordt almaar langer onderhandeld over de transacties. De luwte is dus heilzaam voor iedereen. Op de lokale secundaire markt, die danig werd belopen door promotors - en die daarvan ook nadrukkelijk profiteerde - is de referentieprijs van appartementen intussen gestegen tot de psychologische grens van 200.000 euro. De groei op jaarbasis (+17 %) ligt tussen die van de rechtstreeks rivaliserende buurgemeente Koksijde (+25 % ) en De Panne (+12 %). Die nieuwe prijshausse wordt bevestigd door Norma Roeland, de mandataris van Ebima in Nieuwpoort-Bad, vlakbij het strand. Op haar uitverkoren micromarkt blijven de prijzen en het aantal verkopingen toenemen. Haar doelgroep: "Vooral mensen van 50 tot 55 jaar, die hun koffers definitief komen neerplanten aan de kust en bereid zijn om 4000 euro per vierkante meter op tafel te leggen voor een vaste stek dichtbij zee. Een investering die hen zo goed als zeker een meerwaarde garandeert."Eenzelfde geluid - maar dan over de primaire markt (nieuwbouw) - horen we bij Duinenveld, dat in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden vanuit Kortrijk opereert. Directeur Bart Odrick is belast met de commercialisering van een nieuw residentieel project op de hoek van de Elisa- en de Franslaan (derde zone). Het project werd Aalscholver gedoopt en het biedt 73 appartementen en een aantal handelszaken op plan te koop aan. De zaken lopen goed: "Het project wordt afgerond tegen de lente van 2007, maar op dit ogenblik hebben we al 78 % van de beschikbare oppervlakte verkocht op basis van een bodemreferentieprijs van 3250 euro/m2," specificeert de zaakvoerder. Terwijl de 'buitendijkse' markt volgens sommigen stilaan in ademnood geraakt, zullen er toch nog enkele projecten van formaat worden gerealiseerd. Om sommige daarvan correct op de markt te brengen, zullen de promotors moeten mikken op kwaliteit én een geschikt doelpubliek. Het meest in het oog springende voorbeeld is de Jan Turpin op de Albert-I-laan 68, tussen de stad en de dijk. Het voormalige gastronomische restaurant (en hotel) zal na de sloop worden omgevormd tot een standingvolle residentiële zone. De zowat 250 woongelegenheden zullen daarbij kunnen terugvallen op het succes van de plaatselijke jachthaven, die - eigenlijk een beetje atypisch - aan de monding van de IJzer ligt. Recht tegenover het toekomstige luxecomplex, maar dan aan de andere kant van de laan, commercialiseert Ebima het Zilthof, een gloednieuw appartementsgebouw dat eveneens moet kunnen profiteren van de aantrekkingskracht van de jachthaven en de herwonnen belangstelling voor het nabijgelegen residentieel vastgoedpark. Philippe Coulée