Vorige week spuide kamerlid Peter Vanvelthoven (SP.A) felle kritiek op minister van Financiën Didier Reynders ( MR). Volgens de socialistische volksvertegenwoordiger is er op fiscaal vlak de voorbije tijd vrijwel niets gebeurd. Tegelijkertijd lanceerde hij twee nieuwe wetsvoorstellen die aan de hervorming van de vennootschapsbelasting g...

Vorige week spuide kamerlid Peter Vanvelthoven (SP.A) felle kritiek op minister van Financiën Didier Reynders ( MR). Volgens de socialistische volksvertegenwoordiger is er op fiscaal vlak de voorbije tijd vrijwel niets gebeurd. Tegelijkertijd lanceerde hij twee nieuwe wetsvoorstellen die aan de hervorming van de vennootschapsbelasting gekoppeld worden: de invoering van een minimale bedrijfsheffing en de uitbreiding van de aanslagtermijnen voor de aangifte. Ondertussen beloofden de vakbonden een hete herfst over de modernisering en automatisering van Financiën, ook gekend als Coperfin. We polsten Henri De Greef, administrateur-generaal van het ministerie van Financiën. HENRI DE GREEF (MINISTERIE VAN FINANCIEN). "In juli rondden we het zesjarenplan voor Financiën af. De financiering van Coperfin komt deze maand op de begrotingsbesprekingen aan bod. Het hervormingsplan bevat een ruime verdubbeling van het budget voor informatisering tot 200 miljoen euro per jaar of een totale meerkost van 720 miljoen euro tegen 2008. Het is nu aan de regering om deze middelen goed te keuren. Het zou echter een catastrofe zijn de geldstroom midden in het programma te stoppen." DE GREEF. "In onderling overleg wilden Reynders en Van den Bossche onmiddellijk formele onderhandelingen. Dat behoort echter niet tot de bevoegdheid van de minister van Financiën. Bovendien blijft de discussie beperkt tot het hoogste niveau. Voor de andere categorieën van ambtenaren werd begin 2002 al een akkoord bereikt." DE GREEF. "De groenen pleiten voor een jaar uitstel van de geplande hervorming van de personenbelasting, terwijl de liberalen de aanslagvoet nog verder willen verlagen. Ondertussen komen de socialisten opnieuw met hun oude droom van een minimale bedrijfsbelasting op de proppen. Dat zijn politieke ideeën, typisch voor de pre-electorale sfeer van vandaag. Het blijft nog de vraag of ze ooit in concrete voorstellen gegoten zullen worden." E.P. [{ssquf}]