WIE

Jolyce Demely (32)
...

Jolyce Demely (32) Actief bij Voka West-Vlaanderen (export) en de Europese Commissie (adviseur bij het directoraat-generaal) Algemeen directeur van Agoria. Ze volgt Peter Demuynck op, die zich bij Agoria opnieuw buigt over de internationale relaties. "Met technologische innovatie en samenwerking tussen bedrijven en instellingen kunnen we grote stappen vooruit doen", stelt Demely. "We moeten ons afvragen hoe het Vlaanderen van morgen er moet uitzien, vertrekkend vanuit de uitdagingen voor en de sterktes van onze regio. Het is tijd om keuzes te maken. Nederland heeft bijvoorbeeld de kaart van de groene mobiliteit getrokken. De bedrijven hebben zich intersectoraal in consortia verenigd en samen met de overheid wordt daarvoor 73 miljoen euro uitgetrokken. Vanuit een totaalvisie op groene mobiliteit zijn meetbare doelstellingen uitgetekend. Qua ambitie en engagement kan dat tellen." "Door de innovaties bij onze bedrijven en kennisinstellingen internationaal te vermarkten en internationale partnerschappen af te sluiten, creëren we een hefboom voor onze Vlaamse technologie. In de jaren tachtig en negentig profileerden we ons met Flanders Technology wereldwijd als een technologische koploper. We moeten weer zo'n beweging op gang trekken. Ik voel daarvoor ook een groeiend enthousiasme bij de Vlaamse regering." "De industrie is de hoeksteen van onze welvaart, en een competitief klimaat is cruciaal. Onze sector moet focussen op drie speerpunten. We moeten de arbeidsmarktkrapte aanpakken, die onze economische groei afremt. We moeten sterk inzetten op de vergroening en de digitalisering van producten, productieprocessen en businessmodellen. En we moeten blijven gaan voor internationalisering." Wandelen, podcasts beluisteren, fietsen, op stap gaan met vriendinnen.