Waarom bent u gekant tegen het voorstel voor een capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM) van minister Marghem?
...

Waarom bent u gekant tegen het voorstel voor een capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM) van minister Marghem? PETER CLAES. "Voor de duidelijkheid: dit voorstel is nog geen CRM. Dit is een aanpassing van de wet die toelaat een CRM op te zetten, maar er is nog geen plan van aanpak. Er moeten nog veel stappen worden gezet. Er is een advies van de Raad van State nodig, en ook Europa moet het goedkeuren. Dat is niet vanzelfsprekend. Het Europees Hof heeft onlangs het Britse CRM geschrapt, omdat de regering de noodzaak niet genoeg had aangetoond en geen eerlijke kans had gegeven aan vraagsturing. Dat kan ook in België gebeuren." U wilt liever geen CRM? CLAES. "Wij zijn niet fundamenteel tegen een CRM, maar volgens ons is onvoldoende aangetoond dat er echt behoefte aan is. Met de onbeschikbaarheid van het grootste deel van de kernreactoren heeft Engie Electrabel de voorbije maanden enorme inspanningen gedaan om de stroom die ze aan haar klanten had verkocht, ook te leveren. Dat is de basis van een goedwerkende markt: de verantwoordelijke marktpartijen moeten zorgen dat hun aan- en verkopen van energie in evenwicht zijn. Wij vinden dat niet ver genoeg wordt gegaan om die markt ook echt te doen werken. Het is veel te vroeg om over te gaan tot dat soort noodmaatregelen." Zonder dat mechanisme komen er geen gascentrales, stelt de sector. Die hebben we nodig om de kernuitstap te realiseren. CLAES. "Ik herhaal wat ik ook al aan de minister heb gezegd: vraag gewoon aan Engie en andere energiebedrijven hoe zij na 2025 hun klanten willen bedienen. Ik geloof niet dat ze echt niets zullen bouwen. Maar zolang er hoop is dat ze extra geld krijgen toegestopt om gewoon te doen wat ze moeten doen, zullen ze dat uiteraard proberen te krijgen. De overheid zou beter maximaal inzetten op de verantwoordelijkheid van de marktpartijen. Voor de zekerheid kun je er tegelijk voor zorgen dat je een aantal sites hebt waarvoor je, als dat nodig is, snel vergunningen kunt afleveren." Als de CRM er toch komt, kost die geld. Wie betaalt die factuur? CLAES. "Ik ben geen politicus, maar de goedkeuring lijkt me nog geen uitgemaakte zaak. De btw-verlaging op elektriciteit waarmee men sommige partijen wou paaien, is in de parlementaire commissie afgeschoten. De eerste schatting van het adviesbureau PwC ging uit van 345 miljoen euro, of 4,5 euro per megawattuur. Voor een doorsneegezin is dat 15 euro op jaarbasis, maar voor grootverbruikers spreek je dan potentieel over miljoenen euro's. Voor ons is het belangrijk dat de maatregelen onze competitiviteit niet in het gedrang brengen. Dat betekent een maximumbijdrage en degressiviteit: wie meer verbruikt, betaalt minder per megawattuur. Nog beter zou de invoering van een energienorm zijn. Dan moeten de prijzen gelijke tred houden met die in de buurlanden. Maar hoewel die in het Vlaamse en federale regeerakkoord stond, ziet het ernaar uit dat dat iets wordt voor de volgende regering."