Waarom bent u gekant tegen het voorstel voor een capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM) van minister Marghem?
...