Microleningen helpen kleine ondernemers die niet bij commerciële banken terecht kunnen op eigen benen te staan. Om het volume microleningen groter te maken, worden door niet-gouvernementele organisaties (ngo's) garantiefondsen opgericht: fondsen die worden gespekt door westerse regeringen en donoren om een hefboomeffect te creëren.
...

Microleningen helpen kleine ondernemers die niet bij commerciële banken terecht kunnen op eigen benen te staan. Om het volume microleningen groter te maken, worden door niet-gouvernementele organisaties (ngo's) garantiefondsen opgericht: fondsen die worden gespekt door westerse regeringen en donoren om een hefboomeffect te creëren.Een voorbeeld zal het duidelijk maken. Het garantiefonds (GF) deponeert bij een westerse bank (A) een bedrag '100'; A neemt in het Zuiden bank B onder de arm. B moet het voor de microfinancieringsinstelling (MFI) beschikbare bedrag (100) minstens verdubbelen (soms x 5 of zelfs x 10): dat is het hefboomeffect van GF, omdat A zekerheid heeft dat GF de inzet terugbetaalt. GF negotieert met de MFI de doelstellingen (ondernemers, boeren of vrouwen krediet geven) en de verdeling van het risico onder GF én ook met B en MFI in het Zuiden. "Dat laatste is essentieel," zegt Mia Adams, oprichtster van ADA, een ngo/GF in Luxemburg. "Garantiefondsen rijzen als paddestoelen uit de grond, maar niemand denkt aan de gevaren of leert uit fouten," waarschuwt Adams. Garantiefondsen blijken immers aan te zetten tot laksheid: bank B en MFI's gaan er makkelijk van uit dat er toch een garant is, wat leidt tot moral hazard _ de zekerheid dat verliezen toch gedekt zullen worden door GF. Westerse ngo's werken dit nog meer in de hand omdat er een druk is om de gemobiliseerde miljoenen "op te gebruiken". Mia Adams staat daarom sceptisch tegenover garantiefondsen die door regeringen zijn opgericht (de Vlaamse regering werkte met het inmiddels slapende Facto-fonds). Ze onderhandelt met Luxemburgse banken om de rol van bank A op te nemen. Het BRS-Instituut onderzoekt met ADA hoe het de MFI's en de banken in het Zuiden zou kunnen begeleiden. Mia Adams: "Essentieel is dat MFI's beseffen dat ook zij een deel van het risico dragen en dat bank B provisies leert aanleggen. Het Zuiden moet begrijpen dat het geld van de garant geen gift is. De ervaring toont dat de slaagkans dan bijzonder groot is."E.B.BRS organiseert op 11 december een seminarie over garantiefondsen. Mia Adams is een van de sprekers. Info: www.brs-vzw.be