In de dikke map met knipsels over Frankrijk en de Franse expansie in België koester ik het vergeelde omslagverhaal van 30 maart 1990 van Le Nouvel Economiste: La France à la conquête de la Belgique. De centrale stelling luidde: wij Fransen zullen België inpalmen als compensatie voor de uitbreiding van West-Duitsland met de DDR: " Sans le savoir, Carlo de Benedetti a rendu un fier service aux capitalistes français... Pourqoui ne pas répondre à l'OPA de l'Allemagne sur la RDA par l'arrimage de l'économie belge à la notre?"
...

In de dikke map met knipsels over Frankrijk en de Franse expansie in België koester ik het vergeelde omslagverhaal van 30 maart 1990 van Le Nouvel Economiste: La France à la conquête de la Belgique. De centrale stelling luidde: wij Fransen zullen België inpalmen als compensatie voor de uitbreiding van West-Duitsland met de DDR: " Sans le savoir, Carlo de Benedetti a rendu un fier service aux capitalistes français... Pourqoui ne pas répondre à l'OPA de l'Allemagne sur la RDA par l'arrimage de l'économie belge à la notre?" We zijn bijna een decennium verder en intussen is, om jonge voorbeelden op te sommen, Generale Maatschappij volledig van Suez Lyonnaise,Royale Belge volledig van Axa, PetroFina volledig van Total,Tractebel vervaarlijk dicht bij de onomkeerbare controle door Suez Lyonnaise. Philippe Bodson is de laatste maquisard tegen de Franse opdringerigheid. Alles waar het Belgische establishment trots op was tot aan de overname van Generale Maatschappij is verkocht. Waar is de schutterige hoogmoed van René Lamy gebleven? Zit hij doodbeschaamd achter de neergelaten rolluiken van zijn villa? De Brusselse bovenlaag is economisch volledig verzwakt, uitverkocht. De laatste episode wordt het ineenzijgen van Groep Brussel Lambert. GBL verloor haar dynamiek en werd een luxueuze seniorie voor de familieleden en de luitenanten. Een politieke, beter geopolitieke analyse, aangevuld met psychologische en historische elementen, is op haar plaats. John Goossens van Belgacom kent de Fransen. Hij werkte zes jaar voor Alcatel Bell en weet hoe gefrustreerd de Fransen waren als in China bij Shanghai Bell de Belgische driekleur wapperde op de officiële plechtigheden. Pierre Suard, super-PDG van Alcatel, sloeg dan groen uit van nijd. Ook de successen van Elektriciteit & Gas Internationaal van Tractebel vormen een aanslag op het Franse zelfvertrouwen. La Belgique sera latine, ou ne sera pas is de bekendste formulering van het Belgische lot. Vandaag zijn wij economisch-industrieel een wingewest van Frankrijk. Politiek-diplomatiek hebben wij ons al jaren vroeger uitverkocht aan datzelfde land. Ofwel wordt klakkeloos de visie van Frankrijk overgenomen, of België laat zich gebruiken om Franse keuzen uit te testen. In het midden van de jaren tachtig wilde minister van Buitenlandse Zaken Leo Tindemans (CVP) de West-Europese Unie, een militair bondgenootschap van West-Europese landen zonder de VS, opnieuw tot leven te wekken. De idee werd door Leo Tindemans gelanceerd in Le Monde en was vooraf besproken door de Fransen en de Belgen. België werd en wordt door Frankrijk beschouwd en behandeld als een kolonie. Toen Leopold III tussen de twee wereldoorlogen de Belgische neutraliteitspolitiek voortzette (gesteund door de radicale Vlamingen), leidde dat tot de schimpscheut in Frankrijk dat hij le premier incivique is. Een Belgische vorst die zijn nationale belangen verdedigt en niet flikflooit met Frankrijk, tu pense, mon vieux.Geopolitiek ligt België op de weg van Frankrijk naar de Rijn, zijn natuurlijke grens, volgens de Franse strategen en politici. Wat tussen Rijn, Alpen en Pyreneeën ligt, is Frans territorium of minstens gebied dat onder controle moet staan. Onze Vlaanders waren 700 jaar Frans - langer dan ze Bourgondisch, Spaans, Oostenrijks, Hollands of Belgisch waren. De franskiljonse kreet on nous a volé la Flandre klopt dus historisch ten dele. De Vlaamse provincies ten westen van de Schelde zijn het enige deel van het historische Frankrijk dat zich heeft kunnen losmaken van Parijs. In onze politiek zit een constante: het verweer tegen Franse pogingen om onze onafhankelijkheid af te nemen. België en voornamelijk Vlaanderen zijn landen voor bezetters. De Spanjaarden en de Oostenrijkers arriveerden hier per toeval. Omwille van dynastieke vererving. De geografische ligging van Vlaanderen heeft ons nooit voorbestemd om in conflict te komen met Spanje of Oostenrijk. Frankrijk en Duitsland zijn de enige Europese landen die hier gewapenderhand en met opzet binnenrukten. Duitsland wilde langs België naar Frankrijk. Frankrijk is steeds binnengevallen omdat het ons wilde annexeren. Historisch is Frankrijk de erfvijand van België-Vlaanderen. De Europese retoriek van de dag hoeft ons niet bang te maken om dat te stellen. De brutaliteit waarmee Suez Lyonnaise haar Belgische halfdochter aanpakt, illustreert de stelling. Hoe heette het ook weer in 1990: la France à la conquête...? Frankrijk en Duitsland domineren Europa. Ze zijn pro-Europees omdat ze Europa dienstig maken aan hun nationale belangen. De kleine en de middelgrote naties (ook Nederland, de Scandinaven) op de westkust van Europa hebben één natuurlijke medestander: Groot-Brittannië. Door de Engelse afwezigheid in het Europese project worden zij acteurs in een Frans-Duits theaterstuk. Stilaan ontstaat een driedeling van continentaal Europa: Frankrijk domineert de kleintjes van West-Europa, Duitsland de kleintjes van Centraal-Europa en Rusland de kleintjes van Oost-Europa. De actie van Gérard Mestrallet past in het geopolitieke denken van la France éternelle. Frankrijk is de nachtmerrie van België. FRANS CROLS