Dat de supermarktfamilie Colruyt grossiert in milieubewuste eenvoud is bekend. Die groene geest trekken ze nu ook door in het investeringsvehikel StoneFund, dat de familie in december 2000 oprichtte. Venture capital is zinvol in een familiaal patrimonium, bleek de conclusie te zijn na een denkoefening in de familieraad. Om het vermogen van de familie te diversifiëren en omdat de grote hefbomen voor een verdere exponentiële groei met de kernactiviteiten langzaam opdrogen, bleek een investeringsvehikel een goed instrument te zijn. Niet alleen wordt zo een nieuwe inkomstenstroom aangeboord die losstaat van de initiële activiteiten, maar bovendien brengt het de nieuwe generatie Colruyt ook in contact met ondernemen, zij het vanuit een ander perspectief.
...

Dat de supermarktfamilie Colruyt grossiert in milieubewuste eenvoud is bekend. Die groene geest trekken ze nu ook door in het investeringsvehikel StoneFund, dat de familie in december 2000 oprichtte. Venture capital is zinvol in een familiaal patrimonium, bleek de conclusie te zijn na een denkoefening in de familieraad. Om het vermogen van de familie te diversifiëren en omdat de grote hefbomen voor een verdere exponentiële groei met de kernactiviteiten langzaam opdrogen, bleek een investeringsvehikel een goed instrument te zijn. Niet alleen wordt zo een nieuwe inkomstenstroom aangeboord die losstaat van de initiële activiteiten, maar bovendien brengt het de nieuwe generatie Colruyt ook in contact met ondernemen, zij het vanuit een ander perspectief. Het eerste fonds van StoneFund kreeg 40 miljoen euro mee, en werd opgezet met een duurtijd van zowat tien jaar. De focus voor de investeringen heette klassiek te zijn, maar de tijdsgeest was toen rijp om volop de ICT-kaart te trekken. Vandaag heeft StoneFund van de zestien dossiers die het destijds aantrok, er nog twaalf in portefeuille. Twee dossiers (EuropeLoan en ICT Portal) werden afgeschreven, twee andere dossiers (Business Architects en Sofindev) werden verkocht. Van de resterende dossiers zit vandaag zowat de helft in de exitfase, wat impliceert dat er gesprekken zijn gestart met de respectieve bedrijven om te kijken hoe de uitstap het best kan gebeuren. Het hele fonds, dat sinds het vertrek van medeoprichter Dirk Creado wordt opgevolgd door Patrick Lemmens, zal in de komende vijf jaar helemaal worden opgedoekt. De kiem voor de transitie - van klassiek en ICT naar cleantech - werd al in 2004 gezaaid, want sindsdien werd enkel nog geïnvesteerd in cleantechdossiers. Met StoneFund II, het tweede fonds dat in 2006 binnen de investeringsschelp werd opgezet, wordt nu volledig de kaart getrokken van cleantechdossiers. Het fonds kreeg bij zijn oprichting 15 miljoen euro mee, maar tegen eind dit jaar moet dat opgetrokken worden tot 40 miljoen euro. "Dat is ons deze week nog eens bevestigd door de familie Colruyt", zegt Anthony Theys. Samen met Mark Cerstelotte, die een Sofindev-achtergrond heeft, is hij gedelegeerd bestuurder van StoneFund II. Door zijn focus springt het tweede Colruytfonds op de kar van de groene technologie. Het bekendste Belgische fonds in dat segment is allicht het Capricorn Cleantech Fund, van Jos Peeters. Maar bijvoorbeeld ook de GIMV is volop bezig met het opzetten van een gelijkaardig fonds. "Toch is dit geen hype", stelt Theys. "De groene filosofie is al langer dan vandaag een speerpunt van de familie, die werkt op het snijvlak van de driehoek ecologie, economie en 'mens & maatschappij'. De familie heeft veel voeling met cleantech. Vergeet ook niet dat ze vanuit haar kernervaring met distributie werkt: bij Colruyt kennen ze de problematiek van afvalverwerking, energievoorziening en transport van dichtbij." Eerder stapten de telgen Colruyt al in grote Europese cleantechfondsen zoals het Britse Wheb Ventures, en het Zwitserse Emerald Technology Ventures. De familie gaat ook allianties aan, of voert gesprekken met fondsen van andere vermogende Europese distributiefamilies, zoals Brenninkmeijer (C&A) en Mulliez (Auchan, Décathlon)." De actieradius voor de dossiers, waarin StoneFund II telkens tussen 500.000 en 3 miljoen euro investeert, beperkt zich tot Europa. Het fonds heeft nu vijf investeringen op zijn actief, alles samen goed voor zo'n 6 miljoen euro. De recentste participatie is het Nederlandse Qlyte, dat met zijn gepatenteerde Subcoaltechnologie een alternatieve brandstof heeft ontwikkeld. Via de technologie worden cellulose en plastieken afval verwerkt tot een hoogcalorische brandstof, geschikt voor industriële verbrandingssystemen. (T) Door Lieven Desmet/Foto Jan Caudron