Jean-Jacques Lanckneus wil met Magelas zijn steentje bijdragen in de strijd tegen overstromingen.
...

Jean-Jacques Lanckneus wil met Magelas zijn steentje bijdragen in de strijd tegen overstromingen.Marine Geological Assistance of afgekort Magelas. Dat is de naam van de eenmans-bvba die geograaf Jean-Jacques Lanckneus op 1 juli van dit jaar oprichtte. Lanckneus besloot zijn eigen bedrijfje op te starten nadat de Gentse universiteit wegens geldgebrek de geograaf niet langer aan de slag kon houden. Hij had er gedurende twaalf jaar de zeebodem onderzocht en een onderzoeksgroep opgericht die zich vooral bezighield met de cartografie van de zeebodem en het onderzoek naar de impact van de ontginning van zandbanken op de ondergrond. Met Magelas wil Jean-Jacques Lanckneus zich nu toeleggen op zoetwater. Samen met het consulentenbureau GeTec ontwikkelde hij een methode om met sonarapparatuur gaten in kaaimuren te detecteren. "Deze werkwijze bestond al voor zeewater, maar ik pas ze nu ook toe voor zoetwater, en dat is nieuw," aldus de geograaf. Preventief onderzoek van kaaimuren is een belangrijk wapen in de strijd tegen overstromingen. Bovendien is de apparatuur veel praktischer en goedkoper dan het inzetten van duikers, zoals tot nog toe gebeurde. Lanckneus ontdekte dus een echt gat in de markt. Zopas ook sloot hij een contract van zes maand met de afdeling Maritieme Schelde (administratie Waterwezen en Zeewezen van de Vlaamse Gemeenschap). Hij zal in het kader van de onderhoudsbaggerwerken in de Westerschelde een nieuw sonarsysteem helpen installeren en kalibreren, en training geven aan het personeel dat ermee zal moeten werken. Naast het zoetwateronderzoek wil Magelas zich ook toeleggen op het opstellen van handleidingen, en de installatie en de controle van de zeer gesofistikeerde apparatuur die de grote consulentenbureaus nodig hebben.Derde en laatste pijler van de onderneming vormt het oplossen van wetenschappelijke problemen. Doordat hij jaren als wetenschappelijk onderzoeker werkte, bouwde Lanckneus een netwerk van contacten over de hele wereld uit. Hij is er dan ook zeker van dat hij met zijn kennis en die van zijn relaties veel wetenschappelijke problemen het hoofd kan bieden. Concurrentie ondervindt Magelas niet. Natuurlijk zijn er de grote bureaus, maar die werken liever samen met het kleinschalige bedrijf van Lanckneus. Voor hen is het immers voordeliger op Magelas een beroep te doen voor kleine, gespecialiseerde opdrachten, dan nieuw personeel aan te werven.Jean-Jacques Lanckneus rekent voor de tweede helft van dit jaar op een omzet van 2 miljoen frank. Maar winst zit er volgens de wetenschapper de eerste jaren niet in. Daarvoor zijn de investeringen in hard- en software te groot. Een beredeneerde ontdekkingsreis, zo kun je Magelas wel noemen.JEAN JACQUES LANCKNEUS (MAGELAS) Via sonarapparatuur worden gaten in kaaimuren gedetecteerd.