Het UBO-register, waarin de ultimate beneficial owners van juridische entiteiten geregistreerd worden, staat bovenaan op de lijst met administratieve rompslomp van belastingadviseurs en...

Het UBO-register, waarin de ultimate beneficial owners van juridische entiteiten geregistreerd worden, staat bovenaan op de lijst met administratieve rompslomp van belastingadviseurs en accountants. Maar sinds 1 september is de fiscus begonnen met het uitschrijven van administratieve boetes van 250 tot 50.000 euro aan ondernemingen die hun registratie nog niet in orde gemaakt hebben. Eén op de tien juridische entiteiten heeft haar begunstigden nog niet officieel geregistreerd, terwijl dat al sinds 2019 verplicht is. Sinds enige tijd vraagt de wetgever ook documenten toe te voegen die bewijzen dat de informatie in het zogenoemde rijkenregister accuraat is. De deadline van 30 april is verschoven naar 31 augustus, wegens onduidelijkheden. Van extra uitstel is geen sprake. Navraag leert dat 53 procent van de ingeschreven vennootschappen, vzw's, stichtingen en maatschappen nog geen extra bewijsstukken heeft toegevoegd.