Baanbrekende technologieën zullen in 2006 gedijen, omdat ze op een nieuwe markt een rol vervullen die oudere technologieën niet aankunnen, omdat ze te duur en te traag zijn. Een gestroomlijnde, dynamische onderneming kan goede ideeën snel omzetten in nieuwe producten en diensten, en als eerste doorbraaktechnologie op de markt brengen. Haar efficiënte structuur maakt haar meer geschikt om te anticiperen op de toenemende vraag van de consumenten en om innovatieve producten breed en snel te verspreiden. Spraakcommunicatie over het internet is de gedragingen op de massamarkt aan het veranderen om twee eenvoudige redenen: het is gratis en de kwaliteit is hoog. Een gratis dienst is alleen waardevol als hij betrouwbaar functioneert op een niveau van kwaliteit dat die van de concurrentie overtroeft. Mensen veranderen hun dagelijkse gewoonten als ze rechtstreekse kosten- en kwaliteitsvoordelen aangeboden krijgen.
...

Baanbrekende technologieën zullen in 2006 gedijen, omdat ze op een nieuwe markt een rol vervullen die oudere technologieën niet aankunnen, omdat ze te duur en te traag zijn. Een gestroomlijnde, dynamische onderneming kan goede ideeën snel omzetten in nieuwe producten en diensten, en als eerste doorbraaktechnologie op de markt brengen. Haar efficiënte structuur maakt haar meer geschikt om te anticiperen op de toenemende vraag van de consumenten en om innovatieve producten breed en snel te verspreiden. Spraakcommunicatie over het internet is de gedragingen op de massamarkt aan het veranderen om twee eenvoudige redenen: het is gratis en de kwaliteit is hoog. Een gratis dienst is alleen waardevol als hij betrouwbaar functioneert op een niveau van kwaliteit dat die van de concurrentie overtroeft. Mensen veranderen hun dagelijkse gewoonten als ze rechtstreekse kosten- en kwaliteitsvoordelen aangeboden krijgen. Er bestaat tegenwoordig een niet aflatende noodzaak aan innovatie in een ritme dat de moderne klant verwacht. Ongebreidelde innovatie vereist snelheid en waakzaamheid, en vertragen om een oogje te houden op de concurrentie, is een afleiding die u afhoudt van uw einddoel. Concurrentie is uiteraard gezond en naarmate de markt voor internetspraakcommunicatie rijper wordt, zal ook de concurrentie toenemen. Dat zal leiden tot nog meer significante vernieuwingen die de consumenten het voordeel van lagere prijzen en betere keuzemogelijkheden zullen bieden. Het verlangen om te communiceren is een van de meest fundamentele menselijke behoeften. De communicatietechnologie is zo snel geëvolueerd, dat ze in de voorbije jaren andere sectoren is voorbijgestoken. Mobiele telefoons vormden een belangrijke vooruitgang op de vaste telefoons en maakten van spraakcommunicatie een persoonlijke ervaring. Dankzij het faxtoestel, e-mail en instant messaging is communicatie direct, onweerstaanbaar en visueel geworden. Die ontwikkelingen hebben de fundamenten gelegd voor de spraakcommunicatie over het internet, baanbrekende communicatie-instrumenten die de consumenten het soort van uitgebreide features bieden die alleen maar kunnen bereikt worden als telefoongesprekken helemaal migreren naar het web. In haar zuiverste vorm past innovatie technologie toe om een reëel probleem op te lossen. De vraag van de consumenten zwengelt succesvolle innovatie aan en de ontwikkeling van internetspraakcommunicatie is een antwoord op een echt en universeel verlangen om doeltreffend en open te communiceren, met voldoende diepgang en gebruiksgemak. Skype past vooruitstrevende computerprincipes toe om de hele wereld toe te laten gratis te praten. De consumenten mogen zich in 2006 aan een nog grotere bewegingsvrijheid verwachten. We zullen nog meer kunnen genieten van mobiliteit en flexibiliteit in onze communicatie, dankzij betaalbare breedbandtoegang, de algemene verspreiding van WiFi en een uitgebreid gamma handhelds die losstaan van de pc. Mensen hebben een onverzadigbare honger naar computercapaciteit. Persoonlijke apparaten die toegang bieden tot het internet laten de consumenten toe om gemakkelijk informatie te delen en toegang te krijgen tot gegevens vanop afstand zal nog een stuk alledaagser worden. Dat zal een enorme weerslag hebben op de uitwisseling van kennis, die in 2006 alleen maar zal toenemen. Het komende jaar zal een keerpunt betekenen in de omvorming van de draadloze wereld en in de ervaring van wat het echt betekent om 'verbonden' te zijn. Mensen zullen volledig bevrijd worden van vaste netwerken. Naarmate draadloze dekking overal beschikbaar wordt, zullen de consumenten permanent verbonden zijn - thuis, op het werk, op de baan, om het even waar. Betaalbare breedbandtoegang en dalende prijzen van pc's bereiden de weg voor een exponentiële groei van mobiel computergebruik en internetgebonden communicatie. In de toekomst zullen de mensen slechts gebruikmaken van een primair communicatieproduct dat al hun behoeften dekt en hun aanwezigheid bekendmaakt op alle netwerken en toestellen. Ik vermoed ook dat de contactnummers helemaal zullen verdwijnen en dat zal een veelbetekenende verandering zijn die de verschuiving zal bezegelen van het oude systeem naar slimmere apparaten die informatie kunnen synchroniseren. De meeste oproepen, van waar ook ter wereld, zullen over het internet geleid worden via betaalbare, draagbare producten die gekoppeld kunnen worden aan het internet. Als een voorstander van het open web ben ik opgewonden bij de vooruitzichten die de consumenten in 2006 te wachten staan en over de voortdurende vooruitgang op het vlak van communicatie. Maar die opmars gebeurt niet automatisch, hij moet aangedreven en onderbouwd worden door ware innovatie. Er is een progressieve mentaliteit nodig om grenzen en afscheidingen weg te vagen. De winnaars die uiteindelijk te voorschijn zullen treden, zullen alert en gezwind zijn en inpikken op de vraag van de consumenten. Het zijn niet de grote die de kleintjes eronder krijgen, maar de snellere die de trage verslaan. De auteur is de oprichter en CEO van Skype Technologies.Niklas Zennström