Dexia en Fortis waren uiteindelijk de enige die er in 2000 nog in slaagden comfortabele meerwaarden te realiseren. De twee namen 38% van de totale winst uit de sector voor hun rekening. Bij de vereenvoudiging van de groep waartoe Dexia behoort, leverden de fusiemeerwaarden van de twee overkoepelende holdings van de groep _ Dexia België en Dexia Frankrijk _ een meerwaarde op ...

Dexia en Fortis waren uiteindelijk de enige die er in 2000 nog in slaagden comfortabele meerwaarden te realiseren. De twee namen 38% van de totale winst uit de sector voor hun rekening. Bij de vereenvoudiging van de groep waartoe Dexia behoort, leverden de fusiemeerwaarden van de twee overkoepelende holdings van de groep _ Dexia België en Dexia Frankrijk _ een meerwaarde op van 2,5 miljard euro. Vandaag bestaat alleen nog Dexia België. Fortis (B) sloot het boekjaar af met een nettowinst van 1,2 miljard euro. Ongeveer één derde daarvan was afkomstig van uitzonderlijke resultaten. Fortis nv, een dochter van Fortis (B), inde meer dan een half miljard euro aan dividenden.De portefeuille van de Generale Maatschappij van België verdubbelde in 2000 tot 15 miljard euro. Die groei was vooral toe te schrijven aan de participatie in Tractebel, die werd opgetrokken tot 98,31%. De winst evenwel kon deze tendens niet volgen: terwijl de opbrengst van de dividenden van 218 naar 389 miljoen euro steeg, zakte de winst met 11% tot 514 miljoen euro. De meer dan gehalveerde uitzonderlijke winst, die nu 158 miljoen euro bedraagt, was hiervan de grootste oorzaak. New GBLBij KBC Bankverzekeringsholding zorgden de dividenden voor bijna de totale winst. Er werd alleen een meerwaarde van 10,5 miljoen euro geboekt bij de verkoop van het belang in CCF (Crédit Commercial de France). De groep Axa evolueerde verder naar een vereenvoudigde juridische structuur. In 2001 was er in die context de fusie door absorptie van de ondernemingen Axa Participations en Finaxa. Aan het einde van dit proces zal Axa Holdings Belgium zich toespitsen op het beheer van de participaties in de verzekerings- en bankactiviteiten van de groep in de Benelux. Vanuit eenzelfde streven naar vereenvoudiging verdween GBL. Deze holding werd opgeslorpt door Electrafina. Een logische operatie omdat het verschil tussen het patrimonium van moeder- en dochteronderneming steeds kleiner werd. Uiteindelijk werd de moeder opgeslorpt door de dochter, die voor de gelegenheid tot New GBL werd omgedoopt. Tony CoenjaertsAlleen Dexia en Fortis konden in 2000 comfortabele meerwaarden realiseren.