DE BELGISCHE Mededingingsautoriteit (BMA) heeft de Orde der Apothekers veroordeeld voor het belemmeren van de competitie. Dat is een overwinning voor de uitdagers van de klassieke apotheek.
...