Het zijn cruciale dagen voor de zakenadvocatuur. Op 19 februari beslist het Europees Hof van Justitie normaal gezien over de wettelijkheid van het verbod dat de meeste Europese balies uitvaardigen tegen multidisciplinaire praktijken (MDP's). Binnen deze MDP's werken advocaten, businessconsultants, belastingadviseurs en accountants onder dezelfde naam. De advocaat-generaal van het Hof besliste eerder dat een verbod op winstdel...

Het zijn cruciale dagen voor de zakenadvocatuur. Op 19 februari beslist het Europees Hof van Justitie normaal gezien over de wettelijkheid van het verbod dat de meeste Europese balies uitvaardigen tegen multidisciplinaire praktijken (MDP's). Binnen deze MDP's werken advocaten, businessconsultants, belastingadviseurs en accountants onder dezelfde naam. De advocaat-generaal van het Hof besliste eerder dat een verbod op winstdeling tussen deze beroepen gerechtvaardigd kan zijn. Meester Steven De Keyser ( Caestecker & Partners, gelieerd met Andersen Legal) voelt zich nochtans gesterkt door het standpunt van de advocaat-generaal, die het bestaan van MDP's op zich niet wil verbieden. Hij hoopt dat het Hof het standpunt van de advocaat-generaal volgt. "In dat geval kunnen we ook in België verdere stappen zetten naar een verregaande samenwerking tussen onze medewerkers en de niet-advocaten van Andersen. De discussie verschuift dan van of naar hoe we met de Big Five van de accountantskantoren mogen samenwerken." Het al dan niet toelaten van die samenwerking wordt des te actueler door de Enron-affaire. De multiprofessionele aanpak heeft geleid tot deontologische uitschuivers van Andersen-medewerkers. Steven De Keyser repliceert dat deontologie een kwestie is van personen en niet alleen van structuren. Ook advocaten en bedrijfsrevisoren die niet met de Big Five zijn gelieerd, slaan de bal wel eens mis. De Keyser: "De Enron-affaire wordt misbruikt door de tegenstanders van MDP's om een ongenuanceerd debat te voeren," vindt hij. "Enron is een alibi." Hij wijst erop dat Enron wel een andere discussie oproept. "Hoe ga je als revisor, maar ook als advocaat, met grote cliënten om?" vraagt hij. "Laat je je misbruiken door de klant? Ben je nog voldoende afhankelijk als professional? Dát is de kwestie die aan bod moet komen."Volgens de advocaat toont de zaak-Enron aan dat de samenwerking tussen zijn beroep en accountants net meerwaarde geeft aan een dossier. "Wie levert vandaag de financiële expertise in het Enron-dossier? De accountants. En wie vertaalt dat in juridische stukken? De advocaat. Ook in Belgische dossiers à la Lernout & Hauspie bestond er zo'n verregaande samenwerking om de zaak te helpen oplossen." H.B.