Hebt u commentaar op deze rubriek? Mail dan naar trends@trends.be
...

Hebt u commentaar op deze rubriek? Mail dan naar trends@trends.be Thomas Leysen. "Op de voorbije vakantie kunnen we niet terugblikken zonder ons medeleven te betuigen met de slachtoffers van de catastrofe in Gellingen. De zware menselijke tol moet ons ertoe aanzetten alle nodige preventieve maatregelen te nemen om dit in de toekomst te vermijden. De oplossingen liggen wellicht in ruime mate in het moeilijke veld van afstemming en opvolging van procedures. "Ondanks die ramp blijkt de vakantie altijd een inspirerende periode voor de nieuwe regeringsverantwoordelijken. Nu volgt de traditionele plannenparade. Het effect van de aankondiging van een plan - zo wil een stelregel - brengt een groter politiek dividend op dan de realisatie ervan. Daarom zet iedereen zijn beste beentje voor. Wel zou ik mijn collega-ministers willen vragen om haalbaarheid en uitvoerbaarheid te hanteren als minimumvoorwaarden. Als ik sommige ideeën lees (zoals inkomensgebonden verkeersboetes), blijkt dat nog niet iedereen in de regeringsploeg dat heeft begrepen."Leysen. "Opvallend was de wijze waarop in ons land de vakbonden samen met de socialistische partijen uit het noorden en het zuiden dit debat in de kiem willen smoren. Marichal Ketin zou als strategisch precedent gekozen zijn door het VBO, de werkgevers zouden nu voorstander zijn van gratis werk... "Terwijl in dit concrete geval de tegenprestatie het behoud van de jobs was - verre van gratis dus. Het frappeert me hoe men hier die discussie afblokt. Natuurlijk is arbeidstijdverlenging niet de zaligmakende oplossing. Als een onderneming enkel kan wegen op de arbeidskosten, is - vanwege de loonkostenhandicap - slechts een beperkt aantal oplossingen mogelijk. Een verlenging van de arbeidsduur is er daar één van. Die keuze moet in overleg op bedrijfsvlak kunnen gebeuren."Leysen. "Positief is dat het probleem van de stijgende elektriciteitsprijzen voor de grote bedrijven wordt erkend. Dat is onder meer, maar niet uitsluitend, het gevolg van de slechte vrijmaking van de elektriciteitsmarkt. Die komt in België niet van de grond omdat de overheid er niet in slaagt om het netbeheer echt onafhankelijk te maken van Electrabel, om een echte marktstructuur op te zetten, om de importcapaciteit aan de zuidgrens echt te verhogen en om ervoor zorgen dat investeren in elektriciteitsproductie in België weer interessant wordt - niet alleen voor warmtekrachtkoppeling. "Bij gebrek aan politieke wil om de markt echt vrij te maken, stelt de regering ad-hocmaatregelen voor. Bovendien zijn de prijsstijgingen voor een groot deel ook het gevolg van de opeenstapeling van nieuw opgelegde lasten."Leysen. "België behaalde drie medailles, Nederland 22. Gelukkig is de sportieve kloof tussen de twee landen nog groter dan de economische. In het growth competitiveness-klassement van het World Economic Forum staat België op 27 en Nederland op twaalf. "Maar intussen vervroegt Nederland de race naar lagere bedrijfsbelastingen door het tarief van de vennootschapsbelasting te laten dalen van 34,5 % tot 30 %. De verlaging van ons tarief van 40 % naar 34 % dreigt een maat voor niets te worden. Een verlaging naar 30 % zou ten hoogste 800 miljoen euro kosten. Dat zou ons opnieuw in een gunstige positie plaatsen en bovendien is het een van de weinige beleidsmaatregelen die niet stuiten op weerstand van de Europese Commissie."L.H."De vrijmaking komt niet van de grond omdat de overheid er niet in slaagt om het netbeheer onafhankelijk te maken van Electrabel."