Meer dan dertig miljard kregen de gemeenten door de beursgang van het Gemeentekrediet. In Vlaanderen vaart Oostende er het best bij, ook al houdt de gewestelijke voogdij de vinger op de knip.
...

Meer dan dertig miljard kregen de gemeenten door de beursgang van het Gemeentekrediet. In Vlaanderen vaart Oostende er het best bij, ook al houdt de gewestelijke voogdij de vinger op de knip.Een laat nieuwjaarsgeschenk van 32,7 miljard frank. Dat viel de gemeenten half januari in de schoot. De algemene vergadering van de Gemeentelijke Holding besliste toen unaniem de opbrengst van de beursgang van het Gemeentekrediet integraal aan de aandeelhouders uit te keren. "Dit bedrag is uiteraard mooi meegenomen. Op de dagelijkse werking van de gemeenten is er een effect, maar de opbrengst zal geen grote budgettaire ruimte creëren," relativeert Jan Leroy, stafmedewerker financiën bij de vzw Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten ( VVSG). Reeds in juli 1996 sloten gewesten, gemeenschappen en federale overheid een protocolakkoord. De opbrengst van de beursgang dient om de schuldenlast te verminderen, zodat ook de gemeenten bijdragen tot het halen van de normen van Maastricht. De gewesten, als voogdijoverheden van de gemeenten, kijken toe op de naleving van het akkoord. In Vlaanderen moeten de gemeenten 80 % van de opbrengst gebruiken om schulden vervroegd terug te betalen. In Brussel en Wallonië wordt de volle 100 % gevorderd. Nu al is duidelijk dat niet alle gemeenten zich aan die regel zullen houden. "Waar eindigt dat, als anderen gaan bepalen wat wij moeten doen met de opbrengst van de verkoop van onze activa," bedenkt Jan Leroy. Dertig miljard is minder dan 0,5 % van de overheidsschuld. Is dit echt prioritair ? Het Gemeentekrediet stelt de gemeenten een informaticapakket ter beschikking, met simulaties voor de vervroegde schuldaflossing. Het Gemeentekrediet ziet bovendien af van de wederbeleggingsvergoeding, wat neerkomt op kosten ten belope van één miljard. De gemiddelde schuldverlaging per gemeente bedraagt vijf tot tien procent. Al zijn er uitschieters : Anderlecht, vierde grootste aandeelhouder, is in één klap zijn hele schuld kwijt. Ook Oostende ziet een derde van de schuld wegvloeien.De grootste aandeelhouder van de Gemeentelijke Holding is Antwerpen, dat 2,1 miljard rijker werd. Financieschepen Hugo Schiltz ( VU) gebruikt het integraal om de schuldenlast te verlichten. Al mag 't Stad in ruil van de Vlaamse regering jaarlijks wat meer investeren dan het huidige anderhalve miljard. Er komt inderdaad ruimte vrij voor nieuwe leningen. Maar op die manier wordt het doel het dalen van de schuldenlast niet verwezenlijkt, merkt Leroy op. Uit eigen berekeningen van het VVSG blijkt bovendien dat sommige gemeenten voordeliger af zijn met (gedeeltelijke) beleggingen in pensioenfondsen.JAN LEROY (VVSG) De opbrengst van de beursgang van het Gemeentekrediet zal geen grote budgettaire ruimte creëren voor de gemeenten.