Eind 2007 wordt Paul Huybrechts ongetwijfeld voorzitter van de Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers (VFB). Hij trad er onlangs aan als bestuurder. Popelt hij om veranderingen door te voeren? "De VFB heeft zich de voorbije jaren zeer goed gepositioneerd. De focus ligt op informatie, vorming en begeleiding van beleggers, eerder dan op belangenverdediging. Ik vind dat goed. We voorkomen liever dat beleggers betrokken raken bij faliekant aflopende verhalen. Met gedelegeerd bestuurder Fonne Hendr...

Eind 2007 wordt Paul Huybrechts ongetwijfeld voorzitter van de Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers (VFB). Hij trad er onlangs aan als bestuurder. Popelt hij om veranderingen door te voeren? "De VFB heeft zich de voorbije jaren zeer goed gepositioneerd. De focus ligt op informatie, vorming en begeleiding van beleggers, eerder dan op belangenverdediging. Ik vind dat goed. We voorkomen liever dat beleggers betrokken raken bij faliekant aflopende verhalen. Met gedelegeerd bestuurder Fonne Hendrickx wil ik straks vooral het aantal leden gevoelig uitbreiden. Dat zijn er nu 6000 en ik zou er graag een paar duizend zien bijkomen tijdens mijn mandaat."Huybrechts, die zijn carrière begon bij De Morgen en bij De Financieel-Economische Tijd (nu De Tijd) elf jaar lang algemeen directeur was, beklemtoont dat iedereen welkom is bij een beleggingsclub. "Beleggen kan je leren, iedereen kan dat leren. Maar we moedigen natuurlijk wel aan dat er in elke club een paar mensen zijn met een professionele achtergrond als analist of adviseur.""Uiteraard beleg ik ook zelf," vertelt Huybrechts. "Maar ik houd niet van risico's. Ik leef deels van mijn spaarcenten en ik zal het me nooit veroorloven om grote risico's te nemen met geld dat ik nodig heb om van te leven. Ervaring is trouwens de beste leerschool. Je moet eerst een paar mislukkingen achter de rug hebben om het risico correct te leren inschatten. Zo heb ik zelf het verhaal Lernout & Hauspie meegemaakt. Al bij al heb ik daar nog een beetje aan verdiend. Maar op het moment dat de hele affaire ineenklapte, zat ik er nog met wat aandelen in."Beleggen is niet alleen een zaak van koele cijfers en feiten. "Natuurlijk lees ik veel over beleggingen, maar ik beleg ook deels op buikgevoel," zegt Huybrechts. "Neem nu het bedrijf Metris. Ik hoor van velen dat dit aandeel te duur naar de beurs kwam, maar ik heb er toch gekocht. Bart Van Coppenolle, de bedrijfsleider, maakte een goede indruk op me. Ook de menselijke informatie die je krijgt, is van belang. Vertrouw ik die man of vrouw mijn centen toe? Dát is ook een van de voordelen van VFB-leden: je ontmoet ook topmanagers." Ook een portie ideologie mag niet ontbreken. "Vanuit de VFB moedigen we aan om rechtstreeks in aandelen te beleggen en dus niet altijd voor veiliger fondsen te kiezen. Een van de mooie dingen aan beleggen, is dat je persoonlijk betrokken bent bij de start van een idee, een initiatief."Wordt: bestuursvoorzitter Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers (VFB). vrije tijd: fietsen en tuinieren.IDB