Een tak21 is een spaarproduct dat u kunt afsluiten in de vorm van een levensverzekeringscontract op naam. Het gestorte kapitaal is gewaarborgd. Afhankelijk van het type contract, kent de verzekeraar al dan niet een gewaarborgde rentevoet toe. Daarbovenop keert hij mogelijk nog een jaarlijkse winstdeelneming uit. Samen met de verzekeringsmakelaar Dekervel & Co bvba overlopen we de belangrijkste voor- en nadelen.
...

Een tak21 is een spaarproduct dat u kunt afsluiten in de vorm van een levensverzekeringscontract op naam. Het gestorte kapitaal is gewaarborgd. Afhankelijk van het type contract, kent de verzekeraar al dan niet een gewaarborgde rentevoet toe. Daarbovenop keert hij mogelijk nog een jaarlijkse winstdeelneming uit. Samen met de verzekeringsmakelaar Dekervel & Co bvba overlopen we de belangrijkste voor- en nadelen. De verzekeraar aan wie u de premies van een tak21-spaarverzekering toevertrouwt, garandeert dat u dat kapitaal later volledig terugbetaald krijgt. Daar worden de kosten die verbonden zijn aan het contract, wel afgetrokken. Als uw verzekeraar in de problemen zou komen, kunt u rekenen op het Bijzonder Beschermingsfonds van de overheid. Per persoon en per verzekeringsmaatschappij is een bedrag van 100.000 euro gewaarborgd. Anders dan bij een spaarboekje zijn bij een tak21-spaarverzekering drie partijen betrokken. De verzekeringsnemer sluit het contract af en betaalt de premies. De verzekerde is degene op wie het verzekerde risico rust. Als hij overlijdt, keert de maatschappij een kapitaal uit. In de meeste gevallen zijn de verzekerde en de verzekeringsnemer dezelfde persoon. Als de verzekerde overlijdt voor de einddatum van het contract, valt het kapitaal toe aan de begunstigde van het contract. Bij enkele maatschappijen kunt u een contract aangaan op de naam van twee verzekeringsnemers. Dat heeft als belangrijk voordeel dat de langstlevende van beiden kan beslissen wat er moet gebeuren als de eerste verzekerde overlijdt. Het contract kan gewoon doorlopen, waardoor extra kosten en belastingen worden vermeden. Voor een contract op twee namen waarborgt het Beschermingsfonds 200.000 euro. Er zijn twee soorten tak21-contracten: die met een gewaarborgde rentevoet en die met een rentevoet van 0 procent. Spaarders die er zeker van willen zijn dat hun spaargeld elk jaar een minimumopbrengst oplevert, kiezen het beste voor een contract met een gewaarborgde rente. Afhankelijk van de verzekeraar schommelen de gewaarborgde rentes tussen 0,25 en 1,60 procent. Voor elke storting geldt de intrest van dat moment, voor latere premies kan die hoger of lager zijn. Sommige verzekeringsmaatschappijen garanderen die rentevoet voor één jaar, andere voor acht tot tien jaar. Er zijn er zelfs die een levenslange garantie bieden. De opbrengst van 0 procentcontracten hangt volledig af van de winstdeelneming van de verzekeraar, waardoor het rendement van jaar tot jaar sterk kan variëren. Op termijn mag u wel hopen op een hoger gemiddeld rendement dan wanneer u kiest voor een vaste rentevoet. Of de verzekeraar een winstdeelneming uitkeert, en hoeveel die bedraagt, maakt hij aan het begin van het jaar bekend. In de tabel staan de minimale rendementen van de contracten, na aftrek van de vaste beheerskosten. Eenmalige extra winstdeelnemingen voor nieuwe stortingen zijn niet inbegrepen. Veel contracten van voor 2015 hebben een gewaarborgde rentevoet van 2,25 à 2,75 procent of zelfs hoger, die loopt gedurende acht jaar. Daar komt over 2015 geen winstdeelneming meer bij. Het gemiddelde rendement in 2015 schommelt rond 2 procent, inclusief de winstdeelneming. De voorbije jaren hebben de rentevoeten van tak21-spaarverzekeringen de trend van de dalende rente gevolgd, maar toch blijven de opbrengsten gevoelig hoger dan die van spaarboekjes. Spaarverzekeringen blijven een interessante belegging voor wie geen risico's wil nemen en het geld voor een langere periode kan missen. De achilleshiel van tak21-contracten zijn de kosten die eraan verbonden zijn. - InstapkostenDe verzekeraar houdt van elke premie instapkosten af. Meestal is dat een vast percentage, waarvan een deel gaat naar de verdeler of de makelaar. De instapkosten kunnen oplopen tot 6 procent, andere verzekeraars rekenen minder dan 1 procent aan. Het is zaak daarover goed te onderhandelen met de verzekeraar. - BeheerskostenDe beheerskosten worden op vaste tijdstippen afgehouden van het rendement en kunnen dus zwaar wegen op het eindresultaat van uw belegging. Ook die bedragen verschillen naargelang de tussenpersoon. Het is belangrijk rekening te houden met die kosten als u de rentevoeten vergelijkt, omdat de beheerskosten vaak niet zijn afgetrokken van de gepubliceerde rendementen. Er zijn ook maatschappijen die geen beheerskosten aanrekenen. - UitstapkostenOm te verhinderen dat spaarders het kapitaal vroeger dan gepland opvragen, rekenen de meeste verzekeraars uitstapkosten aan. Bij NELL en BKCP kunt u vanaf de eerste dag kosteloos geld opnemen. Bij de andere verzekeringsmaatschappijen zijn de uitstapkosten meestal degressief en beperkt tot een bepaalde periode, doorgaans drie à vijf jaar. Na die termijn betaalt u geen uitstapkosten meer. Toch rekenen enkele verzekeraars - zoals Federale Verzekeringen, Argenta, Belfius, BNP Paribas Fortis, KBC, DVV, bpost bank en AG - ook na vijf jaar nog minstens 1 procent uitstapkosten aan. Als u eenmalig of jaarlijks geld wilt opnemen uit uw contract, kunt u bijna overal een vastgelegd bedrag of percentage van uw belegde kapitaal (5 à 15%) kosteloos opvragen. Bij Generali kunt u zelfs jaarlijks een derde van uw belegging opnemen zonder kosten. Als u geld opvraagt voor de termijn van acht jaar is verstreken, betaalt u wel roerende voorheffing. - Conjuncturele vergoedingSommige verzekeraars leggen extra drempels op om opnames in uitzonderlijke omstandigheden te ontmoedigen. Ze kunnen een conjuncturele vergoeding aanrekenen in periodes dat de rente op overheidspapier fors stijgt of als de beurzen sterk dalen. Er zijn geen uniforme regels over de duurtijd en de hoogte van die vergoeding. U kunt de voorwaarden vinden in de informatiefiche of de algemene voorwaarden. Een volledig overzicht van de kosten vindt u op www.bankshopper.be. De fiscus roomt 2 procent premiebelasting af op elke storting voor een tak21-spaarverzekering. In ruil voor die eenmalige heffing krijgt u de garantie dat u uw kapitaal na acht jaar kunt opvragen zonder roerende voorheffing te betalen. Die termijn van acht jaar begint te lopen vanaf de eerste storting. Als u drie jaar later een groot bedrag stort, kunt u dat na vijf jaar belastingvrij opvragen. U hebt er dus belang bij een contract af te sluiten met een levenslange looptijd, waarop u na acht jaar geen uitstapkosten meer betaalt. Als u het geld vroeger opneemt, moet u 27 procent roerende voorheffing afdragen. Die belasting wordt berekend op basis van een jaarlijkse fictieve rente van 4,75 procent. Beschikt u niet over een beleggingshorizon van acht jaar, dan kunt u de roerende voorheffing toch vermijden door bij de start van het contract een overlijdensverzekering af te sluiten. Er wordt dan minstens 130 procent van de gestorte premies uitgekeerd bij overlijden. De kostprijs van die dekking hangt af van uw leeftijd en wordt afgehouden van het rendement. Voor jonge mensen is die optie heel goedkoop. De persoon die het contract afsluit, moet ook de verzekerde en de begunstigde bij leven zijn. Als de verzekeringsnemer binnen de eerste acht jaar overlijdt, wordt het contract uitbetaald zonder afhouding van roerende voorheffing. Een tak21 heeft een plaats in elke gediversifieerde beleggingsportefeuille. De rendementen van de beste spaarverzekeringen blijven aantrekkelijk voor wie weinig risico wil nemen, zelfs nu de rente heel laag is. Daarnaast bieden tak21-spaarverzekeringen fiscale zekerheid. Er is ook voldoende flexibiliteit om eenmalig of periodiek geld op te nemen en vrije bijstortingen te doen gedurende de looptijd van het contract. Houd er wel rekening mee dat uhet kapitaal voor een lange periode moet kunnen missen om optimaal gebruik te maken van alle voordelen. Daarnaast is het rendement van een tak21-spaarverzekering grotendeels afhankelijk van de kosten van uw contract. Kies voor een contract met instapkosten die lager zijn dan 1 procent en vergeet niet de jaarlijkse beheerskosten en de uitstapkosten te controleren. Goed vergelijken en onderhandelen is de boodschap. De kenmerken kunnen sterk verschillen van maatschappij tot maatschappij. Op de website bankshopper.be kunt u een vergelijking maken van het aanbod. U kan zich laten adviseren door een professionele verzekeringsmakelaar, die u het product kan aanraden dat het beste past bij uw persoonlijke situatie. JOHAN STEENACKERSOm optimaal gebruik te maken van alle voordelen van een tak21 moet u het kapitaal voor een lange periode kunnen missen.