Deze maand opent het Vlaams Centrum voor een Nieuw Europa vzw de deuren in een pand aan de Brusselse Hertogstraat 33, naast de Vlaamse zakenclub De Warande. Freddy Opsomer (43 j.), gedelegeerd bestuurder van het Centrum Nieuw Europa en van AOI, de Antwerpse Ontwikkelings- en Investeringsmaatschappij, wijst op de strategische locatie, dichtbij de ontmoetingsplaats van Vlaamse topondernemers, het Vlaams Parlement en het diplomatieke corps. Projectleider Nico Vertongen (30 j.) voegt daar vanuit zijn academische achtergrond een vierde be...

Deze maand opent het Vlaams Centrum voor een Nieuw Europa vzw de deuren in een pand aan de Brusselse Hertogstraat 33, naast de Vlaamse zakenclub De Warande. Freddy Opsomer (43 j.), gedelegeerd bestuurder van het Centrum Nieuw Europa en van AOI, de Antwerpse Ontwikkelings- en Investeringsmaatschappij, wijst op de strategische locatie, dichtbij de ontmoetingsplaats van Vlaamse topondernemers, het Vlaams Parlement en het diplomatieke corps. Projectleider Nico Vertongen (30 j.) voegt daar vanuit zijn academische achtergrond een vierde belangrijke actor aan toe: "De universiteiten. We streven naar een krachtenbundeling van alle eilandjes die zich nu in Antwerpen, Gent, Leuven en Brussel toespitsen op de studie van Midden- en Oost-Europa." Het Centrum Nieuw Europa wordt momenteel hoofdzakelijk gesponsord door ondernemingen ( Deloitte & Touche, Gedas, AOI, Ovam) en zal driekwart van zijn activiteiten wijden aan netwerking voor Vlaamse kmo's die reeds actief zijn in Oost-Europa en voor nieuwkomers. "Er zetelen ereconsuls uit die landen in de raad van bestuur. We hebben contacten met Oost-Europese universiteiten. Onze voelhorens gaan verder dan het Balticum, Polen, Hongarije, Roemenië en Slovenië, landen waarmee de Vlaamse regering reeds bilaterale samenwerkingsakkoorden sloot," zegt Vertongen. Hiermee aangevend dat het Centrum geen duplicaat of concurrent is voor Export Vlaanderen, maar "eerder complementair, want ook aanwezig in Wit-Rusland, Bulgarije, Albanië, waar geen Vlevs zijn (Vlaamse economische vertegenwoordigers)." Het Vlaams Centrum voor een Nieuw Europa vzw is de voortzetting van de vzw Vlaanderen-Balticum, de in 1992 door ere-ambassadeur Jan Hendrickx opgerichte interface tussen de Vlaamse overheid en het bedrijfsleven. In 1996 kreeg Vlaanderen-Balticum een officieel mandaat van de Vlaamse regering om de politieke akkoorden met de drie Baltische republieken inhoud te geven. De vzw kwam bij voorbeeld als winnaar uit een internationale tender voor het uitbouwen van een multimodale vrijhandelszone in Kaunas (Litouwen), het handelsknooppunt van de regio, waar Ahlers, Deme, Gedas en E5 Mode reeds actief zijn. "Het Centrum is een instrument om het Verdragsrecht dat aan Vlaanderen in 1993, ten gevolge van de Sint-Michielsakkoorden, werd toegekend, inhoud te geven. Meer bepaald ten dienste van de kmo's," beklemtoont Opsomer. Freddy Opsomer was kabinetmedewerker van wijlen minister van Onderwijs Daniël Coens (CVP) en oprichter in de jaren tachtig van CRTN (Catholic Radio and Television Network), een netwerk van vrije radio's naar het toenmalige Oostblok toe. "Heel wat contacten uit die periode zijn vandaag beleidsmakers," zegt Opsomer. Nico Vertongen is van opleiding politoloog aan de UIA (Universitaire Instelling Antwerpen) en de Universiteit van Uppsala, Zweden. Nadien was hij onderzoeker aan het Centrum voor Vredesonderzoek en Strategische Studies van de KU Leuven. Vlaanderen-Balticum werd gefinancierd door de Vlaamse overheid; het Vlaams Centrum voor een Nieuw Europa hoopt hetzelfde, maar wordt in zijn opstartfase gesponsord door de bedrijfswereld. Het Centrum zal werkmiddelen genereren uit zijn dienstverlening aan kmo's en uit gelegenheidsopdrachten van de Vlaamse overheid.