VOOR 600 MILJARD FRANK DEALS.
...

VOOR 600 MILJARD FRANK DEALS.Het bureau van Pierre Drion heeft bisschoppelijke allures. Hij kijkt vanachter zijn kandelaars naar de collegiale kerk Sint-Goedele. Petercam is een maatschap, de drie partners voor fusies en overnames - Pierre Drion, Marc Ooms en Pierre Lebeau - hebben een dikbeboterde baan. Hun adressenboekje is een belangrijk werkinstrument. Technisch telt het departement M&A vijftien medewerkers, een stijging met 50% vergeleken met '90. M&A brengt gemiddeld de helft aan van het inkomen van corporate finance. Petercam boekte 1,6 miljard frank nettowinst in 1997; 70% van het kapitaal zit bij de deelgenoten en sommigen van hen gaan naar huis met ruim 100 miljoen frank. De waarde van alle deals waarbij Petercam in 1998 betrokken was bedraagt 600 miljard frank, in 1997 was dat 35 miljard frank. De onderneming hanteert geen individuele bonussen maar een groepsbonus. Pierre Drion: "De voorbije twaalf maanden vormden een bijzonder jaar. Er waren grote transacties zoals BBL en ING, Generale Bank en Fortis, Royale Belge en Anhyp, KB en Cera/ABB, Cockerill Sambre en Usinor, Bernheim-Comofi." De concentratie in de financiële sector was de belangrijkste drijvende kracht voor de Belgische M&A-handel. "De industriële sector zal volgen. De zogenaamde squeeze out wordt daar belangrijk, bijvoorbeeld Union Minière dat in samenwerking met De Beers volledig de hand legt op Sibeka." Tot in 1996 was een verkoop vaak de beste methode om cash te verwezenlijken. Nu is de toestand anders, want de opgaande lijn van de beurs - ondanks de recente bijsturing - verlegt de kaarten. Ipso was in de eerste fase een management buy-out in 1996, begeleid door CVC. In 1997 werd bij de beursintroductie 55% van het kapitaal publiekelijk gemaakt, later werd de rest verkocht in de markt. Pierre Lebeau: "Een totale exit langs de markt was tot voor kort niet vertoond in België." Een gelijkaardige operatie was Artal, dat in februari 1997 66% van de aandelen van Neuhaus openbaar maakte en het restant in 1998 eveneens aan de markt verkocht. Pierre Drion: "Neuhaus zit volledig op de markt zonder referentieaandeelhouders. De Belgische beurs begint nu volledig haar rol te spelen."De vraag naar advies klimt. Pierre Lebeau somt enkele redenen op: "In het algemeen komen wij tussenbeide bij waardebepalingen. Een eigenaar van een kmo wil van ons horen of de offerte die voor zijn bedrijf is gemaakt, goed is. We trachten hem te overtuigen ook een poging te ondernemen, en we kunnen hem daarbij begeleiden, om door prijsconcurrentie de eindprijs op te drijven. Door de druk om een meer behoorlijk bestuur, de zogenaamde corporate governance, stijgt eveneens de vraag naar M&A-advies. De raad van bestuur of de aandeelhouders doen een beroep op ons voor een fairness opinion. Wij hebben die bijvoorbeeld geleverd aan de Generale Maatschappij in verband met haar opslorping door Suez, aan Sibeka en Union Minière, aan Cockerill zullen we nu rapporteren over het bod van Usinor." De raden van bestuur krijgen belangrijkere verantwoordelijkheden en willen zich beschermen tegen latere betwistingen. Er is dus een nieuwe markt van fairness opinions. "Dat is niet alleen een zaak van de grootste ondernemingen, ook middelgrote en kleine ondernemingen hebben te maken met strijdlustiger aandeelhouders die waar voor hun geld willen. Déminor, de specialist van de bescherming van de effectenhouder, activeert de combativiteit," aldus Pierre Lebeau. Petercam is een onafhankelijke raadgever: "Wij hebben geen belangenconflict, zoals dat kan gebeuren bij een grootbank tussen haar onderscheiden afdelingen en het M&A-werk," is zijn stelling.Buitenlandse M&A-huizen doen een beroep op Petercam om twee expertises samen te brengen, bijvoorbeeld, in het dossier Generale Maatschappij waar SBC-Warburg present was. "Het buitenlandse huis heeft een internationale faam en wij kennen de Belgische economische, financiële en fiscale situatie. Onze kwaliteit moet niet onderdoen voor de buitenlandse, stel ik vast," zegt Pierre Drion. De mislukking van Carlo De Benedetti in 1988 heeft ook internationaal aangetoond dat je in België bij overnames kan mislukken omwille van landmijnen onder het vennootschapsrecht en in de Wetstraat. De smadelijke aftocht van ABN Amro in het dossier Generale Bank wijst op dezelfde nood. Pierre Lebeau: "De buitenlandse M&A'ers hebben behoefte aan een fiscale en juridische gids." Petercam noemt zich de leider in de omvangrijke M&A's in België. In puur aantal zijn de grootbanken belangrijker. Petercam specialiseert zich in maatwerk. Pierre Lebeau: "Op dit ogenblik hebben we mandaten voor tien M&A-deals, twee mandaten voor een valorisatie van meer dan 10 miljard frank, één voor een som tussen 1 en 10 miljard, zeven voor minder dan 1 miljard frank. Het gemiddelde aantal deals per jaar is tien." Petercam heeft een voorsprong in de overnames tussen België en Frankijk door zijn dochter Pinatton in Parijs. Pierre Lebeau: "Onze M&A-operaties hebben voor 90% plaats in een cirkel van 300 kilometer rond Brussel." In de volumineuze Europese transacties domineren de buitenlanders Goldman Sachs en Morgan Stanley. België duikt bij hen slechts boven de horizon uit op de ogenblikken van de grote huwelijken. De kleinheid van de Belgische markt geeft een natuurlijke bescherming tegen de multinationale M&A'ers. "Bovendien bieden wij een totale service aan, van Initial Public Offering tot de financiering van een overname. Dat doet de buitenlander niet," zegt Pierre Lebeau. FRANS CROLS