Het Antwerpse Havenbedrijf bevestigde bij het ter perse gaan het bericht dat de combinatie MSC/Hessenatie "waarschijnlijk" de operator wordt van de derde containerterminal op de Antwerpse Linkeroever. In een latere fase zou aan de rederij Cast een nieuwe containerterminal worden toegewezen ( Katoen Natie behandelt vandaag de Cast-trafieken in Zeebrugge).
...

Het Antwerpse Havenbedrijf bevestigde bij het ter perse gaan het bericht dat de combinatie MSC/Hessenatie "waarschijnlijk" de operator wordt van de derde containerterminal op de Antwerpse Linkeroever. In een latere fase zou aan de rederij Cast een nieuwe containerterminal worden toegewezen ( Katoen Natie behandelt vandaag de Cast-trafieken in Zeebrugge). Opmerkelijk is dat het Antwerpse Havenbedrijf de deur openzet voor een dedicated terminal, waarbij één rederij de haveninfrastructuur monopoliseert. Voor MSC betekent dit een verhuis van trafieken van de ene kant naar de andere kant van de Antwerpse sluizen. En Cast zou waarschijnlijk hoe dan ook zijn trafieken in Antwerpen hebben geconcentreerd. "Rederijen zullen in de toekomst eisen dat ze een gelijkwaardige behandeling krijgen," vreest een Antwerpse havenbaron. "Het zwaartepunt verschuift zo van de Antwerpse behandelaars naar buitenlandse klanten. Is het dat wat men wil?" Het is trouwens een open vraag wat moet worden verstaan onder het begrip "Antwerpse behandelaar". Hessenatie, vandaag de grootste Antwerpse goederenbehandelaar en al de operator van een containerterminal, wordt met de nieuwe concessie immers een mogelijk doelwit van een buitenlandse overname. De moederholding van Hessenatie, CMB, zit immers in slechte papieren. Weliswaar haalde CMB in 1998 op een groepsomzet van 50,3 miljard frank nog een winst van 1,2 miljard, maar die was hoofdzakelijk een gevolg van de verkoop van activa. Zo bracht de verkoop van SCL - gespecialiseerd in lijnvaarten, vooral op Afrika - 1,3 miljard op aan CMB. En het winstje van 21 miljoen frank van petroleumreder Euronav is eveneens toe te schrijven aan de opbrengst bij de verkoop van schepen (437 miljoen frank). Bulkrederij Bocimar droeg bij tot een verlies van 1,4 miljard frank, net als gasrederij Exmar (450 miljoen frank). De bijdrage tot de bedrijfswinst met bedrijfsactiviteiten werd vooral geboekt bij verzekeringsdochter Naviga (1,3 miljard frank) en Hessenatie (664 miljoen frank). Een insider: "Hessenatie rijft met de concessie van de derde terminal een mooi actief binnen. Er is eindelijk wat zekerheid wat de toekomst betreft. De verleiding zal groot zijn om deze zekerheid te verzilveren in harde munten. Waarom zou een rederij zich niet op een originele manier positioneren in de Vlaamse zeehavens, door zich namelijk in te kopen?"