Bratislava
...

BratislavaZijn carrière laat zich grotendeels opdelen in schijfjes van twee jaar. Daarbij stelt hij zich op diverse plaatsen in de wereld discreet op als raadgever van de hoogste financiële instanties in een land in volle herstructurering : voor de liberalisering van een overwegend dirigistische economie, zoals in Indonesië eind de jaren '80, of in de overgang van een socialistisch naar een vrijemarktstelsel, zoals vandaag in Slovakije.Als buitenlandse raadgever van het Foreign Relations Department van de Nationale Bank van Slovakije vangt Charles De Smet deze dagen de tweede fase aan in het hervormingsproces van de pas opgerichte centrale bank van de jonge staat : "Op het institutionele vlak is het essentiële geklaard : functiebepalingen, oprichten van departementen. Nu begint de meer complexe fase : technische assistentie inzake het te voeren monetair beleid met de hulp van Duitse, Franse en Britse experts ; controle op de risico's van banken enzovoort," vertelt De Smet. The Wall Street Journal zwaaide met lof voor de prestaties van de nieuwe centrale bank, "de meest performante in het vroegere Oostblok." Slovakije kent de laagste inflatie in Midden-Europa (6,2 %), een groei van 7,4 % in '95 en de werkloosheid daalde van 13,7 % in januari '96 tot 11,6 % in juni. Charles De Smet is geboren en getogen in het toenmalige Leopoldstad uit een derde generatie van "Belgisch-Kongolezen". Grootvader was er directeur van de scheepswerf Chanic. Na studies economie in Leuven werd De Smet in '69 bankier bij Banque Lambert in Brussel. Na vier jaar stapte hij over naar Banque de Bruxelles, werkte in het filiaal van deze bank in Burundi en later bij de voorloper van de UZB/Union Zaïroise de Banques. Nadat zijn twee eerste werkgevers fuseerden tot Bank Brussel Lambert ruilde De Smet BBL voor een Duits management consulting bureau en werd raadgever in West-Afrika : eerst voor de Ontwikkelingsbank van Senegal, vervolgens in Togo, waar hij de plaatselijke ontwikkelingsbank omturnde tot een commerciële bank. In '81 verhuisde De Smet naar Washington om er een toppositie te bekleden in de Chief payment operation section van de Thesaurie van de Wereldbank. In '87 stuurde de Nederlandse BMB-groep Charles De Smet naar Jakarta om er de hervorming van de banksector te begeleiden. Een succesvolle operatie, waaraan Indonesië zijn snelle economische opgang te danken heeft. Vervolgens begeleidde De Smet in Polen het ministerie dat daar het hervormingsprogramma coördineerde. Als senior consultant van BMB ontpopte Charles De Smet zich tot deskundige in het opbouwen van privé-ondernemingen en meer bepaald de banksector in oud-communistische landen. "Je staat versteld hoe snel mensen het kapitalisme onder de knie krijgen, van zodra het geschikte omgevingsklimaat er is. Daarom ben ik optimistisch voor Midden-Europa en op de langere termijn voor Oost-Europa. Zuidoost-Azië zit al in de lift. Alleen omtrent Afrika heb ik mijn twijfels." CHARLES DE SMET (BANK VAN SLOVAKIJE) Zelfs verstokte communisten krijgen het kapitalisme snel onder de knie.