De huidige volatiliteit op de markten zet zelfs de meest ervaren beleggers aan het twijfelen, maar in feite is dat onterecht. Want wat er ook gebeurt, "we bevinden ons in een lange opwaartse cyclus, met als motor de opkomende economieën en de bedrijfsinvesteringen", geeft de chief economist van Axa Group, Eric Chaney, aan.
...

De huidige volatiliteit op de markten zet zelfs de meest ervaren beleggers aan het twijfelen, maar in feite is dat onterecht. Want wat er ook gebeurt, "we bevinden ons in een lange opwaartse cyclus, met als motor de opkomende economieën en de bedrijfsinvesteringen", geeft de chief economist van Axa Group, Eric Chaney, aan. Maar als de wereldwijde economische vooruitzichten zo goed zijn, waarom blijft de risicoaversie op de markt dan alsmaar toenemen, met als gevolg dat periodes van euforie en diepe depressie elkaar voortdurend afwisselen? Het antwoord spreekt eigenlijk voor zich: "De markt gaat altijd uit van het ergste en in de huidige context moeten we nu eenmaal rekening houden met grote risico's." Tot de hoge risico's aangehaald door de chief economist van Axa horen uiteraard Griekenland en het voortbestaan van Europa, maar ook China en de reacties van de Europese Centrale Bank (ECB) en de Amerikaanse Federal Reserve (Fed). 1. De financiële zorgen van Griekenland mogen niet worden onderschat. Het Europese reddingsplan brengt op dit moment soelaas, maar binnen een jaar zal dat plan niet meer volstaan en zal Griekenland genoodzaakt zijn om een beroep te doen op de markt. "Het plan geeft Griekenland alleen een beetje ademruimte om op een serene manier over de herstructurering van zijn schulden te kunnen onderhandelen. Die onderhandelingen zijn op dit moment waarschijnlijk al bezig. Als gevolg van de herstructurering zullen beleggers wellicht 20 à 30 % van hun activa in Griekenland verliezen, wat de markt overigens al heeft ingecalculeerd. Dat is veel minder erg dan 70 % verliezen of zelfs meer als het land failliet zou gaan", oppert Eric Chaney. Het probleem van Griekenland is dat het zijn groei gefinancierd heeft met overheidsuitgaven zonder dat de lopende rekening van de betalingsbalans ooit een positief resultaat heeft vertoond. Griekenland kon in die omstandigheden alleen maar dieper in het rood wegzinken. In dat opzicht zijn de tekorten van Spanje minder zorgwekkend omdat ze het gevolg zijn van excessen in de privésector. Spanje heeft ook gedurende enkele jaren een positief resultaat gehad op de lopende rekening van de betalingsbalans. Door de crisissen zijn de excessen verdwenen en daalt het tekort beetje bij beetje. "Ik zou niet aarzelen om mijn spaargeld uit te lenen aan Spanje. Maar ik ben niet geneigd om hetzelfde te doen voor Portugal, dat in hetzelfde bedje ziek is als Griekenland, ook al is de situatie iets minder dramatisch", aldus de econoom, die onverschrokken beleggers adviseert om te beleggen in Griekse obligaties, waarin het worstcasescenario al is geïntegreerd. 2. Een ander risico dat de wereldeconomie in slechte papieren kan brengen, zijn de twijfels over de Europese integratie. Om het ergste te vermijden, met andere woorden de instorting van de eurozone, is er een hervorming van de huidige Europese integratie nodig. Daarvoor zijn er twee oplossingen: ofwel wordt er een nieuw stabiliteitspact uitgewerkt, dat door alle lidstaten gerespecteerd wordt, ofwel maakt elke individuele lidstaat het wettelijk onmogelijk om een begrotingstekort goed te keuren. De voorkeur van de econoom gaat uiteraard naar het tweede alternatief, dat overigens al geïmplementeerd wordt in België, Nederland en Duitsland. "Als Frankrijk hetzelfde zou doen, dan zullen de andere landen volgen en zal Europa aan consistentie winnen." 3. China, en vooral de oververhitting van de Chinese economie door zowel de groei van de export als de stijging van de interne consumptie, is een van de zwaarden van Damocles die boven de wereldeconomie hangen. De econoom van Axa heeft er echter relatief vertrouwen in dat de lokale overheid de sterke economische groei in goede banen zal kunnen leiden. "Bij het losbarsten van de wereldwijde economische crisis hebben de Chinese autoriteiten onmiddellijk en doortastend gereageerd: hun economie evolueerde van een situatie van nulgroei in het vierde kwartaal 2008 naar een bbp-groei van 20 % in het tweede kwartaal van 2009." Om de groei onder controle te houden, zal China genoodzaakt zijn om zijn munt te revalueren en de rente op te trekken. Op dit moment is die maatregel echter niet dringend, aangezien de versterking van de dollar in het voordeel speelt van het Rijk van het Midden. 4. Ten slotte vreest de markt voor een ongepaste reactie van de Europese en Amerikaanse centrale banken, die er onder meer voor zouden kunnen kiezen om de inflatie te laten oplopen om zo het hoofd te bieden aan de zware schuldenlast waaronder de twee continenten gebukt gaan. Hoe dan ook, de twee centrale banken zullen één lijn moeten trekken om de euro te ondersteunen als de munt verder zou wegzakken. Dat zou namelijk voor beide economieën op termijn contraproductief zijn. "Als de euro onder de pariteit zou komen, dan is het zeker dat de ECB en de Fed de handen in elkaar zullen slaan om de situatie recht te trekken." (C) Door Karine Huet"Als Frankrijk het wettelijk onmogelijk maakt om een begrotingstekort goed te keuren, zullen andere landen volgen en wint Europa aan consistentie." Eric Chaney