TE WEINIG TELECOM-KENNIS.
...

TE WEINIG TELECOM-KENNIS.Aan enkele mensen binnen Telenet had Paul Van der Spiegel naar verluidt goed een half jaar geleden op hun bezorgde vraag over "geruchten" geantwoord dat er met elke bijeenkomst van de raad van bestuur 50% kans was dat hij zou worden weggestemd. Nadien leek de storm te luwen. Dat hij op vrijdag 27 augustus alsnog de bons kreeg, "kwam als een totale verrassing," stelt Van der Spiegel zelf. "Net nu alles goed begon te draaien, zowel qua verkoop als qua installaties, en nu we met zoveel nieuwe dingen bezig zijn die nog voor het jaareinde gelanceerd worden. Zes maanden geleden waren er problemen qua installatiecapaciteit: we konden de verkoop niet volgen. Dat probleem is opgevangen. En nu verwijt men ons dat we niet genoeg verkopen, dat het allemaal niet snel genoeg gaat? We zitten momenteel aan een ritme van 300 verkochte lijnen per dag - tegenover 50 in september '98. Wat de roll-out van het netwerk betreft, is er zelfs voorsprong op het schema. Als de aandeelhouders kapitaal beschikbaar willen stellen, kan het net op vier jaar tijd klaar zijn in plaats van de voorziene vijf jaar. Eind dit jaar dekken we al 45% van de Vlaamse markt, begin dit jaar was dat slechts 20%. Qua dataverkeer- en Internet-activiteiten ( nvdr.- met snelle toegang dankzij de breedband-kabeltechnologie) lopen we vóór op het businessplan en hebben we de komende maanden nog een en ander in petto. Alleen op de boom van het inbel-Internet (langs de klassieke telefoonlijn) hebben we misschien te traag ingespeeld." Electrabel-man Yvan Dupon, die namens de gemengde intercommunales in de raad van bestuur zit, stelt echter dat Telenet nog altijd achter zit op z'n businessplan, "terwijl de intercommunales in de aanpassing van hun kabelnetten - na kinderziekten in de aanvangsfase - inmiddels voorlopen op het schema: eind augustus hadden we al 32 nodes meer klaar dan voorzien was, wat neerkomt op 32.000 potentiële klanten. Maar er zit een bottleneck bij het aansluiten van de lijnen door Telenet zelf en in hun operations system." Waarvoor hij - en de andere bestuursleden - Paul Van der Spiegel met de vinger wijzen. Over de raad van bestuur van Telenet vallen anders ook wel markante bedenkingen te noteren. Guido Declercq bijvoorbeeld, de ex-Atea-topman die het Telenet-project leidde gedurende de hele voorbereiding tot aan de effectieve start, suggereert dat die raad van bestuur een grondige herschikking zou moeten ondergaan. "De raad heeft veel te weinig kennis van telecom. En wordt dus in dat opzicht gedomineerd door de enigen die er wél wat van kennen, namelijk US West, inmiddels MediaOne geheten. Want wat de kabelintercommunales ook van zichzelf mogen denken: zij hebben geen telecomkennis, ze zijn altijd met eenrichtingsverkeer beziggeweest. Nu, die mensen van MediaOne zijn echt voice-georiënteerd. Dat maakt dat het hele bedrijf zich te veel aan telefonie heeft vastgeklampt en te weinig aan andere mogelijkheden ( high speed dataverkeer enzovoort) heeft gedacht en o.a. veel te traag op het Internet-fenomeen heeft ingespeeld." Ander probleem met die raad van bestuur is de omvang. Declercq: "Ik had daar een achttal zitjes voorzien. Maar er moesten weer politieke evenwichten gevonden worden tussen de vertegenwoordigers van de (zuivere en gemengde) intercommunales, zodat die meteen al met z'n vijven waren ( nvdr.- plus nog eens 4 adviseurs); dat bracht mee dat ook US West vijf mensen zou hebben. Met de Gimv en de financiële partners erbij kwam men op vijftien, te veel om goed werkbaar te zijn." En dan heeft de algemeen directeur zelf nog niet eens zitting in de raad. Dat heeft de Gimv van bij de start zo gewild: een strikte scheiding tussen management en aandeelhouders als element van corporate governance. Alleen lijken de aandeelhouders bij Telenet wel een zeer sterke greep op het beleid te hebben. Over de kandidaten die in aanmerking kunnen komen om de 25% van MediaOne in Telenet over te nemen, suggereert Guido Declercq "dat het een partner zou moeten zijn die enerzijds een telecom-operator is (want de kennis van zo'n netwerkoperaties is nog te weinig overgedragen van MediaOne naar Telenet) maar die daarnaast ook gedreven is om meer te doen dan alleen maar voice-bits op de kabel te brengen. Je moet iemand hebben als een MCI Worldcom of een KPN, die al uitgebreide knowhow vergaard hebben over Internet- en andere diensten die op de kabel kunnen." Van der Spiegel denkt in dezelfde richting: "We hebben aanzienlijk technisch talent opgebouwd met eigen, Vlaamse ingenieurs. Maar we hebben nog niet de breedte en de diepte om het alleen aan te kunnen. Een operator als partner is dus aangewezen. En er moeten nieuwe strategieën uitgewerkt worden inzake Internet, inzake de combinatie van vaste en mobiele telefonie, enzovoorts. Ook op dat vlak hebben we nog een partner nodig." Gerard Van Acker, gedelegeerd bestuurder van de Gimv en voorzitter van Telenet: "Het is niet a priori uitgesloten dat we meer dan 1 partner binnenhalen ter vervanging van MediaOne. Maar het is niet de bedoeling dat de nieuwkomer(s) meer opnemen dan dat 25%-belang." Raf Pauwels Bruno Leijnse