Het aandeel van gasrederij en maritieme dienstverlener Exmar piekte de voorbije dagen de helft hoger dan een half jaar eerder. Beleggers reageren wat cynisch op de problemen in Japan en de extra vraag naar gas, maar ook op de mooie cijfers die CEO Nicolas Saverys onlangs bekendmaakte (zie kader Meer dan een rederij). Hij kondigde ook de mogelijke investering van 700 tot 800 miljoen dollar aan in twee exploratieplatformen. Saverys zelf profiteerde van een eerste koersopstoot bij de start van de crisis in Japan door via zijn holding Saverex Exmar-aandelen te verkopen. Dat bracht 1,14 miljoen euro op.
...

Het aandeel van gasrederij en maritieme dienstverlener Exmar piekte de voorbije dagen de helft hoger dan een half jaar eerder. Beleggers reageren wat cynisch op de problemen in Japan en de extra vraag naar gas, maar ook op de mooie cijfers die CEO Nicolas Saverys onlangs bekendmaakte (zie kader Meer dan een rederij). Hij kondigde ook de mogelijke investering van 700 tot 800 miljoen dollar aan in twee exploratieplatformen. Saverys zelf profiteerde van een eerste koersopstoot bij de start van de crisis in Japan door via zijn holding Saverex Exmar-aandelen te verkopen. Dat bracht 1,14 miljoen euro op. NICOLAS SAVERYS (EXMAR). "Ik had geld nodig voor mijn kinderen en een privé-investering in vastgoed. De bankiers eisten contanten. Omdat het geld niet op mijn rug groeit, leek de verkoop opportuun. Vergeet ook niet dat ik vorig jaar de helft van de kapitaalverhoging van 100 miljoen heb betaald." SAVERYS. "De tankers werden ondergebracht in een master limited partnership (MLP), een in New York genoteerde constructie waarin we samen met Teekay participeren. Zo'n MLP, bestemd voor olie-, gas- en steenkoolgroepen, heeft fiscale voordelen en garandeert liquiditeit. We verdisconteren het rendement van de tankers over 25 jaar. De MLP garandeert 8 procent rendement. De verkoop van de schepen bracht 47 miljoen dollar winst op, waardoor we de nettowinst van vorig jaar positief konden keren. "We hebben cash nodig voor investeringen wereldwijd. In Jamaica werken we bijvoorbeeld mee aan de energy conversion van ruwe olie naar lng om elektriciteit te produceren. Ons hervergassingsschip stuwt het gas in de pijpleidingen. We hebben vijf gelijkaardige dossiers lopen. Een ander project kan relatief snel concreter worden, maar ik mag er niet over spreken. "Deze expansie is pure innovatie. We brachten als eerste hervergassingsschepen in de vaart, zijn de enige met ship-to-shiptransfer van gas en we bekijken nu de omzetting van gas in vloeibare stoffen op de schepen. Dat zou een wereldprimeur zijn die ons toelaat gas compact en efficiënter te vervoeren." SAVERYS. "Altijd geweest. The only good ship, is a cheap ship, is mijn motto. Net daarom willen we onze lpg-schepen vernieuwen. We kochten het laatste in 2003 voor 40 miljoen dollar, terwijl onze concurrenten later tot 65 miljoen betaalden. Enkele kwamen in de problemen en moeten onder druk van de bank verkopen. Dan staan we klaar." SAVERYS. "Daar is momenteel geen sprake van, maar als het moet, doen we het." SAVERYS. "Natuurlijk. We verdienden meer dan 100 miljoen, in volle crisis nota bene, aan de verkoop van Opti-Ex. Zo konden we schulden afbouwen. 2009 was mijn annus horribilis. De investering in Opti-Ex woog zwaar. Bankiers hadden problemen. We moesten verkopen en het kapitaal verhogen." SAVERYS. "We zijn een middelgroot bedrijf met een marktwaarde van 400 miljoen euro. Dat betekent dat we veel projecten - spijtig genoeg - moeten delen met anderen. Het zijn zeer complexe operaties met gedetailleerde, zelfgeschreven, handleidingen die onze medewerkers als weinigen in de wereld onder de knie hebben. Dat geldt ook voor die nieuwe schepen. Deze knowhow kunnen we omzetten in diensten voor derden. Spijtig dat de aandeelhouders dat niet goed begrepen hebben. De verkoop zit nog niet in de koers." SAVERYS. "Niet tegen de huidige koers (6,86 euro vorige week). Een overnemer zou heel wat meer op tafel moeten leggen. En hij moet langs mij passeren, want ik bezit 54 procent. "Verkopen is niet mijn ambitie. Veel rederijen die olie of andere brandstoffen vervoerden, maakten de vorige jaren fantastische winst. Nu is het aan een industriële speler om hoge rendementen te maken. Het rendement van de lpg-schepen is verdubbeld. Goed, maar nog niet voldoende. Het is nu aan ons om veel geld te verdienen. Zo kan ik nog meer projecten uitbouwen." SAVERYS. "In de jaren tachtig en het begin van de jaren negentig investeerde Albert inderdaad een paar keer in onze schepen. Dat heeft ons geholpen." SAVERYS. "Neen. Albert gebruikt nooit zijn aandeelhouderschap om vrienden een plezier te doen. Zo zit hij niet in elkaar." SAVERYS. "Ik word rijk als ik dat zou weten. Het kernincident heeft zeker politieke invloed. Angela Merkel wil, uit electoraal belang, zeven oude kerncentrales tijdelijk sluiten. Ik zeg u dat die nooit meer opengaan. Uiteraard moet de veiligheid van alle kerncentrales aan nieuwe stresstests worden onderworpen. "Vooral West-Europa moet keuzes maken. Het kan niet verder zonder kernenergie. Hernieuwbare energie is geen alternatief. Elektriciteit uit windmolens kost vijf keer meer dan elektriciteit via fossiele brandstoffen. Zonne-energie tien keer zoveel. Het onderhoud van de windmolenparken in de Noordzee kost België tot 1 miljard euro per jaar en meer als er sleet op komt. "Het grote publiek beseft niet dat we kernenergie hoogstens langzaam kunnen afbouwen én dat dit gepaard gaat met een hoge elektriciteitsprijs. We moeten de burgers vragen of ze hun elektriciteit vijf keer duurder willen betalen. De subsidies van de hernieuwbare energie als concurrent van de kern- of klassieke energie worden onbetaalbaar. Typisch dat de overheden terugkomen op gemaakte afspraken. Zo kan ik mijn klanten niet behandelen." SAVERYS. "Het is totale concurrentievervalsing. Leveranciers en bouwmaatschappijen maken grote winsten op die windmolens. Let wel, ik pleit voor meer hernieuwbare energie, ook als dat tegen mijn winkel is. Ik wil deze planeet ongeschonden doorgeven, hoewel ik niet in globale opwarming door menselijk toedoen geloof." SAVERYS. "(kordaat) Dat is niet waar. Er bestaan evenveel studies die het verband weerleggen. Er is opwarming, maar die is te wijten aan een natuurlijke cyclus en niet aan broeikasgassen door menselijke activiteit." SAVERYS. "Een aantal mensen zal niet tevreden zijn met wat ik zeg. Maar als het kleinste risico bestaat dat ik verkeerd ben en de mens toch de opwarming veroorzaakt, dan moeten we alle inspanningen leveren om dat te beperken. Als we het miljard dat we jaarlijks gaan weggooien in zee, nu eens spenderen aan een betere isolatie van ons woningpark, kantoren en staatseigendommen. België kan zo 30 procent energie besparen. Dat is ecologie. Ik predik vóór de groene kerk." SAVERYS. "Ja. Aardgas kent al tien jaar een enorme opmars en die trend zet zich door. We hebben vandaag amper 1 procent verbruikt van alle olie en gas die al gevonden is. De industrie heeft zicht op de volgende 1 procent. Stel dat het 5 en 10 procent is, dan hebben we nog altijd grote reserves fossiele brandstoffen. "De aardgasprijs is laag vandaag, maar die prijs is maar van toepassing op 4 procent van de aardgasmarkt, die vrij wordt verhandeld. De consument profiteert daar nauwelijks van. Er bestaan twee markten: lng en het aardgas dat klassiek via pijplijnen wordt vervoerd. Beide zijn niet vrij. Er bestaat vandaag géén vrije markt voor aardgas, nergens ter wereld, behalve in de Verenigde Staten. Daarom wordt er vandaag in de VS geïnvesteerd in projecten om vloeibaar aardgas te exporteren. "Bijna alle aardgas zit vast in langdurige contracten, waarvan de prijs gekoppeld is aan andere energiekosten, vooral ruwe olie. Stijgende olieprijzen zijn door deze contracten slecht voor de aardgasconsument. De druk van de kopers neemt toe om die prijskoppeling met ruwe olie op te geven, maar ze staan voorlopig niet sterk genoeg om die link te doorbreken. "Voor de Belgische markt heeft Distrigas trouwens altijd heel goed ingekocht. We hadden tot voor kort goedkoper aardgas dan onze buurlanden. Vanaf nu moeten we bij grotere consortia kopen en wordt het moeilijker om goede deals te bemachtigen. Het Qatar-contract is goed onderhandeld." HANS BROCKMANS EN DAAN KILLEMAES, FOTOGRAFIE JONAS HAMERS/IG"Het onderhoud van de windmolenparken in de Noordzee kost België tot 1 miljard euro per jaar, en meer als er sleet op komt"