Nu het wielerseizoen opnieuw op gang komt, breken ook de hoogdagen aan voor Wim Robberechts & Co. Door zijn exclusieve luchtbeelden en reportagewerk voor VT4 en andere buitenlandse tv-stations veroverde dit productiehuis zich een plaats in het Vlaamse medialandschap.
...

Nu het wielerseizoen opnieuw op gang komt, breken ook de hoogdagen aan voor Wim Robberechts & Co. Door zijn exclusieve luchtbeelden en reportagewerk voor VT4 en andere buitenlandse tv-stations veroverde dit productiehuis zich een plaats in het Vlaamse medialandschap.Half verborgen tussen de vlieghelm, de hoogtemeter en het story board voor een Superman-film vindt Wim Robberechts zijn agenda terug. De komende weken worden zijn Wescam-camera's weer ten volle benut. Zowel tijdens de Ronde Van Vlaanderen, de Grote Prijs Formule 1 in Duitsland, de Atlas Rally in Marokko als de lancering van de Ariane-raket in Frans Guyana, zullen de helikopterbeelden gedraaid worden met apparatuur van het Diegemse faciliteiten- en productiehuis Wim Robberechts & Co. EXCLUSIEF.Al vier jaar legt de voormalige BRTN-cameraman zich toe op luchtopnamen. "Nochtans was de beslissing in 1992 om een camera van 10 miljoen aan te kopen een sprong in het duister," zegt Robberechts. "We hebben geïnvesteerd zonder businessplan omdat er eenvoudigweg geen business wás. Luchtopnamen, bijvoorbeeld van wielerwedstrijden, werden toen in Europa nog altijd verzorgd door tv-ploegen die uit de helikopter hingen met een camera op hun schouder." Maar de Canadese Wescam-apparatuur, waarvan Robberechts het exclusief gebruik kreeg toebedeeld voor de Benelux, was wel degelijk een goeie gok. Het toestel wordt met een joystick van binnenin de helikopter bediend. Bovendien is de Wescam uitgerust met een 500-millimeterlens en zodanig opgehangen dat schokken en trillingen er geen vat op hebben. Intussen is de 41-jarige Robberechts mede-eigenaar ( nvdr elk toestel blijft voor 50 % in handen van de fabrikant) van drie Wescam-toestellen. En dat worden er in de toekomst nog meer. "We weten precies hoeveel die camera's moeten draaien om rendabel te zijn. Vandaar dat we ons verhuurnet via associatie-akkoorden (50/50) met andere productiehuizen uitbreiden over heel Europa." Via een zelf ontwikkeld softwarepakket kunnen de beelden van de Wescam-camera intussen ook worden verbonden met GPS-gegevens (Global Positioning System) en gedigitaliseerde stafkaarten. Sinds begin 1995 wordt dit systeem gecommercialiseerd door Eurosense Nadar, de gemeenschappelijke vennootschap van Eurosense nv (50 %), Wim Robberechts (25 %) en softwareontwikkelaar Erwin Declercq (25 %). Tot de klanten behoren de NMBS (die er in 1992 haar vier mogelijke SST-tracés mee visualiseerde), de Nederlandse Rijkswaterstaat (controle van dijken), Fina Borealis in Antwerpen (inventarisatie van pijpleidingen), en Tractebel (controle van hoogspanningslijnen). Allemaal klinkende namen, en toch genereren de Wescam- en Nadar-activiteiten maar 4 % van de totale omzet van Robberechts & Co (in 1995 : 92 miljoen frank). 57 % van het omzetcijfer haalt het in 1984 opgerichte bedrijf uit zijn televisieploegen en montagefaciliteiten die het aan VT4 (34 % van de omzet) en de BBC (23 % van de omzet) levert. Met dit soort televisiewerk is Wim Robberechts trouwens op identiek hetzelfde terrein actief als ENG-Videohouse, het bedrijf dat hij samen met zijn broer Marc en Ludo Maes in 1979 oprichtte. Maar toen ENG-Videohouse in 1989 van VTM het exclusiviteitscontract kreeg voor de toelevering van de nieuwsbeelden, en daardoor uitgroeide tot één van de belangrijkste Vlaamse beeldbedrijven (omzet in 1994 : 457 miljoen frank) had Wim Robberechts na meningsverschillen het bedrijf al verlaten. Hij miste de VTM-boot en specialiseerde zich naast luchtbeelden en reportagewerk voor tv-stations ook in bedrijfsfilms. Die pijler is dankzij "grote" klanten zoals Duracell, Honda, Honeywell, Electrabel en de BDBH goed voor 11 % van de omzet. "Maar het blijft een moeilijke markt," aldus Robberechts. "Er wordt steeds betere kwaliteit geëist, maar de budgetten groeien niet. Integendeel, filmbudgetten zijn het allereerste wat wordt geschrapt tijdens besparingsronden. Vijftien jaar geleden maakten we bedrijfsfilms voor 2 miljoen frank, vandaag doen we dat nog altijd tegen dezelfde prijs." DEBACLE.Participeren in de spiraal van technologische verbeteringen is noodzakelijk, maar houdt ook risico's in. Zo kocht Robberechts als eerste in België een Avit-montagecomputer, een toestel waarmee op harde schijf in plaats van op band wordt gemonteerd. Robberechts : "Oorspronkelijk liepen de zaken goed, ook omdat de installatie via de daartoe opgerichte nv Footage aan derden werd verhuurd samen met een monteur. Maar na drie jaar was de computer verouderd, de software-upgrading niet meer betaalbaar en de monteur weg. Bovendien had iedereen die het ding goed vond, er zelf een gekocht." Omdat de nv Wim Robberechts & Co na het debacle opnieuw fuseerde met Footage nv, moest Robberechts eigen aandelen inkopen. In het boekjaar 1994 zakte het eigen vermogen met 10 miljoen frank. "Sindsdien ben ik ervan overtuigd dat specialisatie zoals Nadar en Wescam absoluut noodzakelijk is om te overleven," aldus Robberechts. "Maar daarmee bereik je natuurlijk niet de grote markt."J.L.WIM ROBBERECHTS (WIM ROBBERECHTS & CO) De VTM-boot gemist, maar helikopterbeelden brachten redding.