Research International heeft in ons land een zogenaamde "Helpline" geïnstalleerd voor marketeers die met vragen zitten over marktonderzoek.
...

Research International heeft in ons land een zogenaamde "Helpline" geïnstalleerd voor marketeers die met vragen zitten over marktonderzoek.Het best bewaarde geheim in marktonderzoek in België is de bekendheid van Research International. "Als je marketeers vraagt naar de naam van een marktonderzoeksbureau, dan antwoorden ze steevast Marketing Unit of Censydiam, " aldus Michael Roe die sinds juli dit jaar de dagelijkse leiding heeft over de Belgische vestiging van Research International. "Als je dan onze naam noemt, reageren ze met 'O ja, natuurlijk ! '. We zijn niet top of mind. "Research International doet bijvoorbeeld geen onderzoek naar kiesintenties, en kan daarmee dus ook niet uitpakken in de buitenwereld via de media. Het bedrijf is gespecializeerd in ad hoc onderzoek, probleemoplossende studies waarmee niemand naar buiten komt. In de wereldranglijst van marktonderzoeksbureaus voor 1993 staat Research International op de zevende plaats, met een inkomen van 147 miljoen dollar. De leidende firma's zijn Dun & Bradstreet Marketing Information (Nielsen) en IRI (een Nielsen-konkurrent).Het bureau is niet nieuw in ons land : het is al twintig jaar aktief. Tot 1992 opereerde het onder de naam SUMA ; sindsdien heeft men de internationaal gebruikte naam Research International ook hier doorgevoerd. Dat gebeurde zonder veel tamtam, maar daarin is nu verandering gekomen. Het bedrijf heeft in ons land een zogenaamde Helpline geïnstalleerd, en dat zelfs via advertenties wereldkundig gemaakt.TOEGANKELIJK.Zit een marketing-manager met een vraag rond marktonderzoek ? Eén belletje naar het GSM-nummer (075) 47.99.99 volstaat om een "director" met ervaring aan de lijn te krijgen. "Zonder omweg langs een telefoniste, sekretaresse of assistent. Het meest direkte antwoord op al uw vagen over marktonderzoek, " zo belooft Research International in zijn advertentie.De aktie is een herhaling van wat Research International vijf jaar geleden gedaan heeft op de Britse markt, waar het volgens Michael Roe een zodanig sukses werd dat een "helplijn" daar nu beschouwd wordt als een standaard-service. "Marketing-mensen hebben het graag over reklame en promoties, " weet hij, "maar marktonderzoek schrikt hen af. Het is een techniek waarbij ze hulp nodig hebben. Zo'n telefoonnummer maakt marktonderzoek toegankelijk. "Dat lijkt vreemd, want er wordt toch veel onderzoek besteld al was het maar ter bevestiging van de gekozen weg. Dat is wel zo, maar de techniek en alle statistische handelingen zijn niet direkt dingen waarmee de marketeer intens vertrouwd is.Wie belt, krijgt een antwoord op zijn vraag. Gratis en voor niks. "In ruil voor het advies willen we alleen naam en adres van de vraagsteller, zodat we achteraf informatie kunnen sturen. Als hij ons dan écht nodig heeft, zal hij wel bellen, " aldus Roe. "Wij zeggen ook dat marktonderzoek gekompliceerd is. Daarom verspreiden we geen fraaie brochure over Research International, maar we brengen monografieën uit over bepaalde onderwerpen en over onze aanpak ter zake. "PRODUKTEN.Op de Belgische markt wordt veel naar de prijs van het onderzoek gekeken door de marketeers ; de onderzoeksondernemingen reageren navenant. Research International heeft dat niet nodig, vindt Michael Roe. "De politiek van ons bedrijf is dat wij een aantal produkten hebben waarvoor de marketeers wel naar ons móeten komen. Het gaat bijvoorbeeld om een mikrotest. Stel dat ze bij Procter & Gamble iets nieuws hebben, en dat ze willen weten hoeveel ze daarvan kunnen verkopen : dan doen wij een test. " Dergelijke tests worden ook wel uitgevoerd door Burke in de Verenigde Staten en door Novaction in Frankrijk, maar die bedrijven zijn niet aktief op de Belgische markt.De test bestaat erin dat aan tweehonderd mensen gevraagd wordt of ze het nieuwe produkt zouden kopen, en wat ze denken dat het zal kosten. De proefpersonen krijgen dan het produkt mee naar huis, en na een week worden ze opnieuw gekontakteerd. Steeds is er sprake van een interview van zowat een halfuurtje. Op basis daarvan kan Research International het potentieel inschatten ; Roe zegt dat men een marge heeft van 10 % (zowel naar boven als naar beneden).Een tweede produkt dat Research International aanbiedt, is onderzoek naar de tevredenheid van de klant. Dan wordt samen met het bedrijf een rangorde opgemaakt van wat belangrijk is, en daarmee gaat men naar de konsument. Dergelijk onderzoek wordt gedaan voor hotels, banken, autofirma's en retail-organizaties.PRIJS.Research International schuift België naar voren als een land waar internationaal marktonderzoek gecentralizeerd kan worden. Na al het voorgaande klinkt de reden ietwat paradoksaal : de prijs ! "Het is goedkoop om vanuit België onderzoek te doen in verschillende landen, " zegt Michael Roe.Men gaat na wie de beste prijs hanteert voor het veldonderzoek. Binnen Research International is een aparte eenheid opgezet, Research Resources, die de enquêtes uitvoert. Dat is een apart profit-center. "We geven de voorkeur aan Research Resources, " aldus Roe "maar als je altijd alleen bij jezelf inkoopt, worden de mensen lui. " Met andere woorden : de prijskonkurrentie houdt iedereen scherp.A.V.P.ADVERTENTIE VOOR DE HELPLINE Rechtstreeks en gratis antwoord op alle vragen, zonder omweg, via het nummer (075) 47.99.99.